Östra Mellansverige

Det övergripande målet för programmet Östra Mellansverige är att bidra till regional tillväxt och sysselsättning. Utvecklingsstrategierna i regionens fem län ligger till grund för de valda insatsområdena. Östra Mellansverige ska erbjuda en bra miljö för entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer.

Karta över norden där Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 564 miljoner kronor i Östra Mellansverige.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Särskilda mål:

  • Stärkt samarbete för ökad innovationskapacitet i små och medelstora företag i alla delar av regionen.
  • Ökad innovationsverksamhet för små och medelstora företag med tillväxtambitioner och förutsättningar för kommersialisering av innovationer i näringslivet.

2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Särskilda mål:

  • Ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag.
  • Fler växande företag som är aktiva på den internationella marknaden.

3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Särskilda mål:

  • Minskad klimatpåverkan genom att företagens användning av
    fossilbaserade energikällor minskar samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
  • Minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet inom
    bostads-, transport- och offentlig sektor.

Ansökningsomgångar för programmet Östra Mellansverige

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: tillvaxtverket.se/eu-program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Telefon: 08 681 91 00

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet
Östra Mellansverige.