React-EU

Ett stöd för en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin

React-EU är ett initiativ som fortsätter och förlänger EU:s åtgärder mot coronaviruskrisen och krisreparationsåtgärder. Initiativet bidrar till en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin genom ett tillskott av ytterligare resurser.

Fokuserar på de mest drabbade sektorena

Insatserna ska fokusera på de mest drabbade sektorerna och geografiska områdena och riktas till åtgärder som bidrar till ekonomisk återhämtning, till exempel investeringar för arbetsmarknadens och näringslivets återhämtning.

Stöd till Eus regionalfond och socialfond

Med insatsen React-EU bidrar EU med 354 miljoner euro till Sverige för återhämtning under och efter pandemin.

Insatser i Regionalfonden
71 miljoner Euro går till insatser för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning via EUs regionalfond. Insatserna ska som helhet bidra till att konkurrens­kraften i företagen ökar och till att företag och regioner får möjlighet att återhämta sig snabbare efter krisen. Upplägget ska hantera krisens effekter utifrån varje regions förutsättningar, behov och utmaningar. Fokus ligger på att påskynda och stärka företagens digitala omställning som en bärande del i affärsutvecklingen. Fokus ligger också på den gröna omställningen och övergången till en cirkulär ekonomi genom ökad resurs­effektivitet och hållbara lösningar, som även bidrar till att nå FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Insatser i Socialfonden
Hela 283 miljoner euro går till Socialfonden för arbetsmarknads­åtgärder. Målgruppen för React-EU i socialfondsprogrammet är arbetslösa. Insatserna handlar om att stärka deras ställning på arbetsmarknaden så att de snabbt ska komma i arbete för att undvika långtidsarbetslöshet till följd av pandemin.

Fiansieringen kan gå exempelvis gå till arbetslösa unga eller utrikes födda, som behöver insatser för att komma i arbete. Medlen kan också gå till insatser som ger tillträde till en utbildning som bedöms vara en förutsättning för arbete eller till kompetensutveckling för omställning till ett annat arbete.  

Förlänger de nuvarande programmen

Kommissionen beskriver React-EU som ett initiativ som fortsätter och förlänger de krishanteringsåtgärder som genomförts tidigare.

Det betyder att extra finansiering ska tilldelas nuvarande Regionalfonden- och Socialfondens program under åren 2020 – 2022. Investeringarna ska överbrygga klyftorna mellan pågående och kommande programperiod och möta effekterna av coronapandemin

Om React-EU inom EUs regionalfon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.d

Nyhet: EU-stöd till regionala aktörer ska stödja företag som drabbats av pandemin