Skåne-Blekinge

Det övergripande målet för programmet Skåne-Blekinge är att bidra till regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns i Skåne-Blekinge och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.

Karta över norden där Skåne och Blekinge län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Skåne och Blekinge län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner kronor i Skåne-Blekinge.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Smart tillväxt – innovation
Särskilda mål:

 • Ökad samverkan för en hållbar och effektiv innovationsstruktur som levererar resultat.
 • Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens
  strategiska områden.

2. Smart tillväxt – små och medelstora företag
Särskilda mål:

 • Stärkt entreprenörskap och företagande.
 • Fler nya företag med tillväxtpotential.
 • Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

3. Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
Särskilda mål:

 • Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
 • Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

4. Inkluderande tillväxt – bredband
Särskilt mål:

 • Förbättra möjligheten för tillgång till bredband.

5. Hållbar stadsutveckling
Särskilda mål:

 • Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som
  bidrar till en hållbar stadsutveckling.
 • Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Ansökningsomgångar för programmet Skåne-Blekinge

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt