Skåne-Blekinge

Det övergripande målet för programmet Skåne-Blekinge är att bidra till regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns i Skåne-Blekinge och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.

Karta Skåne-Blekinge

Berörda geografiska områden

Skåne och Blekinge län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner kronor i Skåne-Blekinge.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Smart tillväxt – innovation
Särskilda mål:

 • Ökad samverkan för en hållbar och effektiv innovationsstruktur som levererar resultat.
 • Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens
  strategiska områden.

2. Smart tillväxt – små och medelstora företag
Särskilda mål:

 • Stärkt entreprenörskap och företagande.
 • Fler nya företag med tillväxtpotential.
 • Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

3. Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
Särskilda mål:

 • Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
 • Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

4. Inkluderande tillväxt – bredband
Särskilt mål:

 • Förbättra möjligheten för tillgång till bredband.

5. Hållbar stadsutveckling
Särskilda mål:

 • Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som
  bidrar till en hållbar stadsutveckling.
 • Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Ansökningsomgångar för programmet Skåne-Blekinge

 • För närvarande är inte någon utlysning planerad.
 • Förstudier kan ansökas löpande.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

 • Webbplats: tillvaxtverket.se/eu-programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • E-post: skaneblekinge@tillvaxtverket.se
 • Telefon: 08 681 91 00
 • Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet
  Skåne-Blekinge.