Västsverige

Det västsvenska programmet ska lyfta näringslivet och öka konkurrenskraften och sysselsättningen i små och medelstora företag. Dessutom ska programmet bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Det ska ske genom att programmet ger stöd till innovativa projekt som arbetar nära små och medelstora företag.

Karta över norden där Västa Götalands och Hallands län är färgade med mörkgrön färg.

Projekten ska bygga broar och samarbeten för utbyte av idéer och kunskap, med det slutliga målet att skapa regional utveckling och tillväxt.

Berörda geografiska områden

Västra Götalands och Hallands län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor i Västsverige.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet består av ett insatsområde, Huvudstadsregionens särskilda utmaningar. Under detta övergripande insatsområde ha programmet tre investeringsprioriteringar:

1. Samverkan inom forskning och innovation
Specifikt mål:

  • Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala
    styrkeområden.

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Specifika mål:

  • Fler nya innovativa företag.
  • Fler innovativa tillväxtföretag.

3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Specifika mål:

  • Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala
    styrkeområden som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.
  • Stärkt förmåga att utveckla och kommersialisera nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Ansökningsomgångar för programmet Västsverige

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt