Västsverige

Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige är visionen för progamperioden 2021-2027. För att att nå visionen riktar vi våra satsningar på innovationskraft, strukturomvandling och entreprenörskap. Vi fokuserar också på att utveckla färdigheter för smart specialsering och bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi.

Karta över norden där Västa Götalands och Hallands län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Västra Götalands och Hallands län.

Finansiering

Under perioden 2021-2027 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 462 miljoner euro i Västsverige.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd hos Regionalfonden.

Mål inom programmet

1. Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Stärka samverkan mellan näringsliv och forskning. Öka kommersialiseringen av forskningsresultat, och göra gemensamma insatser för att aktörer ska närma sig varandra till exempel inom Life Science och informationsdriven vård. Digital och grön omställning är viktiga perspektiv. Vi fokuserar också på investeringar i test och demonstrationsmiljöer.

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Bredare, fokus på affärsutveckling och entreprenörskap. Satsningar på exportkapacitet och på innovationsmiljöer, erfarenhetsutbyten, inspiration och rådgivning. Grön och digital omställning, förnyelse, omställning och artificiell intelligens är viktiga perspektiv.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Regionerna behöver arbeta med kompetensförsörjning. kompetensutveckling, livslångt lärande, utbildning och entreprenöriellt lärande på ett strategiskt sätt. Universitet och högskolor, yrkeshögskola, gymnasieskola, näringsliv och samhälle centralt, behöver samverka. Utgångspunkten är de små och medelstora företagen. Vilka är deras behov och hur kan de hitta eller utveckla den kompetens de behöver.

2. Ett grönare Europa

Klimat

2.2 Främja förnybar energi​

Öka investeringarna i förnybar energi och skynda på omställningen. Lönsamma produkter och ökad produktion. Energieffektivisering är en viktig del.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Ta fram nya affärsmodeller och påverka attityder. Viktigt med samarbete mellan offentlig sektor och universitet och högskolor. Regionerna behöver systemlösningar för giftfria och cirkulära kretslopp samt kompetens och teknikutveckling. Arbeta med akrivningar i offentlig upphandling.

Utlysningar för programmet Västsverige

Mer information om programmet, hur ni ansöker och kontakt