Artikeln publicerades 9 april 2024

Närmare arbetsmarknaden via växthus i Boden

”Jag har utvecklats på ett personligt plan och som en del av samhället.” Så säger Alexis Johansson, som var en av deltagarna i socialfondsprojektet ”Växtzon oändlig” i Boden. Tillsammans med andra deltagare har Alexis gjort praktik i ett speciellt växthus, som tar vara på restvärmen från en av de många serverhallar som etablerat sig i kommunen.

Kvinna med Ipad i växthus

Boden har ett subarktiskt klimat, vilket innebär att vintrarna är långa och kalla. Ett utmärkt klimat för de många serverhallar som finns i området, men desto tuffare att odla grönsaker i. I alla fall tills man kom på att det går att återvinna den värme som serverhallarna alstrar. Sagt och gjort: Flera aktörer i Boden gick ihop och skapade ett växthus som drivs av restvärme och kommunens arbetsmarknadsenhet fick i uppgift att fylla växthuset med innehåll. Resultatet blev projektet Växtzon oändlig som genomförts med stöd från Europeiska socialfonden.

– I projektet har långtidsarbetslösa fått möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden. I stället för att vara passiva mottagare av ekonomiskt bistånd har deltagarna odlat grönsaker på ett nytt innovativt sätt. Parallellt med växthusodling har vi haft en orienterande verksamhet för deltagarna, berättar projektledare Helena Löfgren.

Man har arbetat enligt EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenserna innebär de färdigheter som en människa behöver för att må bra, få ett arbete och vara delaktig i samhället.

– Vi har bland annat haft kurser i digitalisering. Till exempel hur man hanterar ett Worddokument och skriver ett CV, berättar Helena Löfgren.

Deltagarna har odlat grönsaker på ett nytt innovativt sätt i stället för att vara passiva mottagare

Aktiviteter som har varit värdefulla för deltagaren Alexis Johansson:

– Innan projektet så visste jag inte ens vad Teams var. Nu har jag lärt mig mycket, bland annat var man hittar platsannonser, säger hon.

Projektet har bemannats av både en arbetsmarknadskonsulent och två pedagoger, som tillsammans skapade en trygghet för individen. Varje deltagare fick en individuell plan för sin resa mot arbete eller studier.

– Utan pedagogerna hade det varit tufft för mig att komma dit och prestera. De skapade en stressfri miljö och jag fick pepp och lust att vara på plats. Det var hundra procent av min egen förmåga. Jag har utvecklats på ett personligt plan och som en del av samhället, säger Alexis Johansson.

Att alla invånare är en del av samhället är viktigt av många skäl, men kanske extra viktigt för Boden som redan har svårt med kompetensförsörjningen.

– I Boden vill vi jobba hållbart hela vägen. Vi har många som står utanför arbetsmarknaden och behöver ta vara på all arbetskraft som finns här. Det tänkte vi redan innan vi fick reda på att det skulle bli ett stålverk här, nu är det ännu viktigare, berättar Helena Löfgren.

Goda framtidsutsikter

Namnet Växtzon oändlig tillkom eftersom det plötsligt blev möjligt att odla året runt, men också för att människor och samhälle får växa. Och projektet har verkligen lett till många bra saker. Alexis Johansson arbetar nu vidare i växthuset, genom deltagande i projektet DC-farmers som så småningom kommer att bli ett arbetsintegrerat socialt företag. Namnet DC-farmers står för datacenter-odlare vilket också är en ny yrkestitel för denna typ av arbete. Projektet drivs av Sunderby folkhögskola i samarbete med Bodens kommun och forskningsinstitutet RISE.

– Vi testar oss fram med odlingarna, bland annat odlar vi i vatten, så kallad hydroponisk odling. Snart ska vi också odla svart soldatfluga, som ska bli mat åt fiskodlingar, höns och grisar, säger Alexis Johansson.

Även för Bodens kommun har Växtzon oändlig inneburit en otrolig utveckling på många plan, främst gällande samverkan, som varit nyckeln till alla lösningar.

– Vi har bland annat jobbat fram en överenskommelse med individ- och familjeomsorgen som innebär att vi kan fortsätta jobba med det vi kallar Växtzon-modellen, trots att projektet är avslutat, säger Helena Löfgren.

Arbetet kommer att ske i större omfattning och kommunen kan stötta fler individer på deras resa mot egenförsörjning. För att utföra det jobbet har fem nya medarbetare anställts och ytterligare fem personer kommer att anställas kommande år. Det 300 kvadratmeter stora växthuset fungerar nu också som ett showroom där tekniken visas upp, vilket är viktigt inför företagsetableringar. Och den goda samverkan mellan kommunen och andra aktörer lever kvar.

– Det som är viktigt är att göra det tillsammans, med samlade krafter. Svenska ESF-rådet är verkligen en möjliggörare. Socialfonden har bidragit till mer än mänskligt växande, de har bidragit till samhällsutveckling, avslutar Helena Löfgren.

För dig som vill söka finansiering

Våra fonder