Artikeln publicerades 4 juni 2024

Tillsammans vill länderna runt Östersjön lansera en ny delikatess.

Det började som ett mindre såddfinansierat projekt från Svenska Institutet för att hantera den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult. Idag omfattar Interreg Östersjöprojektet RoundGoby hela 15 partners och har en budget på 3,7 miljoner euro som tillsammans ska bidra till att kommersialisera fisken i hela Östersjöregionen.

Den svartmunnade smörbulten var en ny obehaglig bekantskap för Kalmarsundets fiskare när den sommaren 2018 fann sin väg till svenska fiskevatten från Svarta havet. Det är en invasiv art som utgör ett allvarligt hot mot den marina miljön genom att förstöra bland annat musselreven och äta andra fiskars rom.

Anders Almqvist som arbetar på Kalmar kommun och hade erfarenhet av internationellt samarbete sedan en längre tid säger att

- även om problemet med den svartmunnade smörbulten var nytt, var det naturligt att skapa ett internationellt projekt om fisken och att söka pengar från Svenska Institutet.

Att nå ut till nya partners och fördjupa kunskapen om smörbulten hade inte varit möjligt utan en finansiering från Svenska Institutet. Vidare beskriver Anders att finansieringen från Svenska Institutet varit till stor nytta för att ta nästa steg – en gemensam ansökan från Interreg Östersjöprogrammet.

Projekt RoundGoby

Den nya ansökan mot Interreg Östersjöprogrammet har Simrishamns kommun som samordnande partner och bygger vidare på GobyFishing projektet och den kunskap som projektet genererade.

Projektet handlar mer om att kunna få avsättning för fisken, att göra den kommersiellt gångbar som delikatess och man har mer resurser att röra sig med för att uppnå detta.

Hannes Hall är projektledare för det nya EU-projektet, RoundGoby, finansierat av Interreg. Östersjöprogrammet som omfattar sju länder och 15 partners och har en budget på närmare fyra miljoner euro. Projektet har den talande slogan: ”If you can´t beat them, eat them”.

Hannes Hall säger

- Vi har precis inlett den första fasen i projektet och har nu börjat titta på marknader och lokala produkter av fisken. Vi hoppas utveckla flera produkter som konsumenterna vill köpa. Det handlar om att få till hela kedjan, från att fiska och effektivt processa fisken till att det inte blir för dyrt och att skapa produkter som konsumenter vill betala för.

Vilka är era viktigaste lärdomar hittills och förväntade resultat?

- Förväntade resultat är att ta fram fällor eller nät som är anpassade till de olika nationella reglerna runt Östersjön för att fiska smörbulten, med dagens fiskeredskap kan ål kan komma med som bifångst. Kanske kan vi skapa ett fiskeredskap för hela regionen eller så behöver man göra anpassningar på grund av olika regler i olika länder.

- Något jag också tycker är kul är att ta fram produkter som passar respektive marknad, att fundera kring om det ska vara filéer eller färs och utveckla en affärsmodell som kan överföras till andra kommuner. Jag hoppas på flera olika produkter, kanske även snacks till husdjur, säger Hannes Hall.

Fakta om projektet

Projektet har finansierats av: Interreg Östersjöprogrammet
Projekttid: November 2023 - Oktober 2026
Svenska stödmottagare: Simrishamn kommun, Sveriges Lantsbruksuniversitet, Kalmar kommun, Low Impact Fishers of Europe (Löddeköpinge), Skillinge Fisk och Branteviks Fisk
Budget: 3,72 miljoner euro

Läs artikeln i sin helhet

Projekt RoundGoby