Artikeln publicerades 9 april 2024

Unikt samverkansprojekt etablerar utrikesfödda på arbetsmarknaden

Medan många liknande projekt kräver att deltagarna först lär sig språket, ser Etableringslyftet potential i deltagarna redan när de anländer till Sverige. Shagol var hemmafru i hemlandet och saknade både arbetslivserfarenhet och svenska språket – i dag är hon en uppskattad medarbetare på förskolan Snäckbacken i Sollentuna.

Förskolebarn och förskolefröken leker utomhus.

Shagol är på jobbet klockan åtta varje morgon, trots att hon egentligen börjar vid nio. För möjligheten att arbeta har inte alltid varit självklar för Shagol. I hemlandet var hon hemmafru och när Shagol kom till Sverige var hon arbetslös i närmare åtta år. Under dessa år träffade hon många jobbcoacher, men det var först när hon fick nys om det ESF-finansierade projektet Etableringslyftet som dörren till arbetsmarknaden öppnade sig.

– Det var psykiskt påfrestande att vara arbetslös i så många år. På ett ställe praktiserade jag i fyra år men det ledde inte till någon anställning. Jag mådde dåligt och undrade vad jag gjorde för fel. När jag fick höra om Etableringslyftet tog jag kontakt direkt, berättar Shagol.

I dag arbetar hon med matserveringen på förskolan Snäckbacken i Sollentuna. Via Etableringslyftet fick hon en praktikplats där, vilket ledde vidare till en anställning om sjuttiofem procent. Målet är att få en heltidsanställning, men Shagol är glad över att äntligen ha ett arbete.

– Jobbet får mig att må bra. Tidigare tog jag mediciner, men de har jag slutat med, för inget hjälper lika mycket som att vara på jobbet och träffa barnen och kollegorna. Nu är jag någon och jag fyller en funktion i samhället. Dessutom har jag en lägenhet som står i mitt namn och jag behöver inte längre oroa mig för att inte kunna betala räkningarna.

Arbetet har också bidragit till att Shagol har skapat sig ett större nätverk och förbättrat sin svenska.

– Jag trivs jättebra med mina kollegor och jag känner mig väldigt välkomnad av dem. Och med svenskan går det jättebra, jag pratar mycket med barnen på förskolan och de förstår vad jag säger, avslutar Shagol.

Samverkan i norra Stockholmsregionen

Etableringslyftet är finansierat av Svenska ESF-rådet och är ett samverkansprojekt mellan tre kommuner i norra Stockholmsregionen: Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. Projektet arbetar nära Arbetsförmedlingen som tidigare också var en aktiv part. Projektet startades 2018, utifrån ett behov att få in utrikesfödda nyanlända på arbetsmarknaden, samtidigt som kommunernas arbetsgivare hade svårt att hitta arbetskraft.

– En stor del av projektet består av att matcha deltagare med lämpliga arbetsplatser. De flesta är inom kök- och restaurang, förskola/skola eller produktion. Hela sjuttiofem procent av deltagarna har fått en anställning eller påbörjat CSN-berättigade studier efter att ha deltagit i projektet, berättar Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Att projektet har rönt stora framgångar beror till stor del på det unika förhållningssättet till språk och kultur.

– Många liknande projekt och verksamheter kräver att man läst klart SFI C eller D. Man har en övertro på att kunskap i språket löser allt. Vi ser potential i deltagarna från dag ett när de kommer till Sverige. För att övervinna språkbarriärer har deltagarna tillgång till våra interkulturella case managers, fortsätter Annika Nordgren.

Sanaz Mirzajee är en av projektets case managers och agerar språkstöd, men har en betydligt bredare roll än så. Hon hjälper deltagarna att förstå kulturella skillnader och andra saker som är bra att veta om arbetsmarknaden och det svenska samhället.

– Mycket av min tid går åt till att lära känna deltagaren och hitta orsaken till att han eller hon inte har ett arbete idag. Många har tappat tron på sig själva och man tycker att systemet är hopplöst. Den stora utmaningen är ofta att låta personen förstå sin egen potential.

Framtiden

Projektet avslutades under februari 2023. Nu har Etableringslyftet beviljats pengar för att utveckla sociala innovationer till och med 2025. Målet är bland annat att påskynda utrikesföddas etablering i samhället och minska segregation. Projektet kommer att ha ännu större fokus på kvinnor och sociala innovationer blir verktyget. Annika Nordgren ser hoppfullt på det nya projektet:

– För oss finns inga problem som inte går att lösa. Tillsammans hittar vi alltid lösningar. Vi jobbar över gränserna, med deltagare, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Kommunerna är uppbyggda i stuprörsorganisationer och det gynnar inte alltid målen. Dessutom blir det svårt för deltagarna. Vi angriper denna problematik på ett nytt sätt.

Exempel på insatser och aktiviteter inom projektet

  • flerdimensionell kartläggning
  • introduktion och dialog om den svenska arbetsmarknaden som utgår från arbetsgivarnas perspektiv och deltagarnas kulturella bakgrund
  • löpande stöd i jobbsök och rekryteringsträffar
  • språkinsatser
  • dialog och introduktion kring olika yrken
  • matchning mot praktik med språk- och kulturstöd
  • korta praktikperioder med anställning som målsättning samt regelbunden uppföljning med både deltagare och arbetsgivare
  • intervjuteknik och sociala koder
  • workshop om jämställdhet och könsroller
  • stöd och samordning med myndighetskontakter.

För dig som vill söka finansiering

Våra fonder