Asyl- migrations- och integrations­fonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för människor att lagligt flytta till och bo i ett nytt land.

Vad ska mitt projekt bidra till

För att söka ska ditt projekt bidra till ett eller flera av följande mål inom fonden:

  • En rättssäker asylprocess och berika fritiden för den som söker asyl.
  • Social delaktighet, hälsa och arbetsmarknadsetablering för invandrare.
  • Ett säkert och värdigt återvändande och minska den illegala migrationen.
  • Solidaritet och samarbete med länder som är påverkade av migrationsströmmar.

Målgruppen för projektet ska vara personer som är medborgare i ett land utanför EU.

Vem kan ansöka om stöd

Du kan söka stöd om du representerar en juridisk person. Exempel på juridiska personer:

  • Universitet och högskolor
  • Regioner, kommuner eller statliga myndigheter
  • Ideella och ekonomiska föreningar
  • Aktiebolag, handelsbolag

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd för att genomföra projekt.

Var ska projektet bedrivas

Projekt kan bedrivas över hela Sverige. Inom vissa av fondens mål kan de även bedrivas i länder utanför EU.

Så går det till

Migrationsverket som ansvarar för Asyl- migrations och integrationsfonden presenterar regelbundet erbjudanden om finansiering. Dessa erbjudanden kallas för utlysningar. I varje utlysning står det tydligt vilka typer av projekt som kan få stöd, vem som får söka, vilka mål projektet ska bidra till och vilka krav myndigheten ställer på dig som ska söka.

Du behöver förbereda din ansökan i god tid då processen kan vara omfattande. För att öka möjligheterna att beviljas stöd och för att nå goda resultat behövs en väl planerad och genomarbetad projektansökan. Migrationsverket tillhandahåller en handbok för ansökningsprocessen med detaljerade instruktioner samt en e-tjänst för att ansöka om stöd.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på fonderna@migrationsverket.se

Sök finansiering hos Migrationsverket

Bevaka utlysningarna som Migrationsverket annonserar. När en utlysning öppnas, är det dags att ansöka.