Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Finansierar projekt och investeringar som leder till konkurrenskraftiga företag inom fiske och vattenbruk samt en hållbar förvaltning av haven.

Vad ska mitt stöd bidra till

  • Mer hållbara och konkurrenskraftiga företag inom fiske, vattenbruk och beredning.
  • Hållbar förvaltning av haven
  • Att bevara mångfalden i haven
  • Utveckla konkurrenskraftiga och innovativa företag inom fiske och vattenbruk
  • Öka kompetens hos och samarbetet mellan branschens företag, organisationer och myndigheter
  • Skydda, bevara och återställa biologisk mångfald i sjöar och hav.

Vem kan ansöka om stöd

  • Företag inom fiskeri och vattenbruk,
  • Universitet
  • Bransch- och producentorganisationer
  • Kommuner och myndigheter.

Så går det till

Jordbruksverket som ansvarar för Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden har information om varje stöd på sin webbplats. Där kan du läsa vilka stöd du kan få, vem som kan söka dessa stöd, vilka mål insatserna ska bidra till och vilka krav du som söker behöver uppfylla.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Sök finansiering hos Jordbruksverket

På Jordbruksverkets webbplats hittar du e-tjänsten där du söker stöd. Vissa stöd kan du söka året om och andra är tidsbegränsade, så kallade utlysningar.