Interreg

Utvecklar samarbetet mellan länder. Vill uppmuntra städer, regioner och organisationer i olika länder att samarbeta och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Vad ska mitt projekt bidra till?

För att söka finansiering ska ditt projekt bidra till EU:s politiska mål för investeringar 2021-2027:

 • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen
 • Ett grönare, koldioxidfritt EU som investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete.
 • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät.
 • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren.
 • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Utöver dessa ska ditt projekt bidra till följande mål för Interreg:

 • Bättre samarbetsstyrning genom åtgärder som förbättrar myndigheternas institutionella kapacitet, effektiviserar den offentliga förvaltningen, avlägsnar gränshinder samt bygger upp ömsesidigt förtroende mellan människor.
 • Ett tryggare och säkrare Europa genom externa åtgärder, särskilt inom gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter.

Vem kan ansöka om stöd

Du kan söka stöd om du representerar en juridisk person. Exempel på juridisk person:

 • Universitet och högskolor
 • Regioner, kommuner eller statliga myndigheter
 • Ideella och ekonomiska föreningar
 • Aktiebolag, handelsbolag

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd för att genomföra projekt.

Var ska projektet bedrivas

Med sitt fokus på samarbete mellan länder är Interreg programmen indelade i geografiska programområden. Denna indelning har gjorts för att möta de unika utmaningar som finns i olika delar av Europa. För att kunna söka finansiering behöver du och din organisation vara verksamma inom det geografiska område där programmet finns och alltid samarbeta med en eller flera regioner utanför Sverige.

Så går det till

Sverige deltar i 12 olika Interregprogram, varav fyra ansvaras av svenska myndigheter. Dessa myndigheter är Tillväxtverket samt Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Du kan också söka och delta i Interregprogram som ansvaras av myndigheter och organisationer utanför Sverige. Dessa program har svenska kontaktpersoner som kan hjälpa till med mer information kring möjligheten att ansöka om stöd.

Varje program har en egen webbplats som presenterar möjligheter för finansiering. Dessa möjligheter kallas för utlysningar (calls på engelska). I varje utlysning står det tydligt vilken typ av projekt som kan få stöd, vem som får söka, vilka mål projektet ska bidra till och vilka krav som behöver uppfyllas.

Förbered din ansökan i god tid

Du behöver förbereda din ansökan i god tid då processen kan vara omfattande. Alla Interregprogram tillhandahåller handböcker som beskriver ansökningsprocessen med detaljerade instruktioner.

Sök finansiering hos ett Interregprogram

Hitta det program som passar er organisation och geografi för att söka finansiering från. Bevaka sedan utlysningarna som periodvis annonseras. När en utlysning öppnas, är det dags att ansöka.