Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Finansierar insatser som främjar utvecklingen på landsbygden, konkurrenskraftiga jordbruksföretag och bevarar den biologiska mångfalden.

Vad ska mitt stöd bidra till

I den här fonden kan du få stöd både för projekt och för investeringar i din dagliga verksamhet. Stöden ska bland annat bidra till att utveckla jordbruket och landsbygden i EU och garantera lantbrukare en skälig inkomst.

Stödet ska bidra till att:

  • Öka konkurrenskraften
  • Förbättra ställning i livsmedelskedjan för dig som är lantbrukare
  • Motverka klimatförändringen och klimatanpassa jordbruket
  • Vårda miljön
  • Bevara landskap och biologisk mångfald
  • Stödja generationsskiften
  • Bidra till en levande landsbygd
  • Skydda folkhälsan och matens kvalitet
  • Främja kunskap, innovation och digitalisering i jordbruket

Den här fonden är en av två fonder som finansierar stöden i den så kallade strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Den andra fonden är Europeiska garantifonden för jordbruket.

Vem kan ansöka om stöd

Flera av stöden inom fonden riktar sig till dig som bedriver jordbruksverksamhet. Men det finns också stöd som kan sökas av myndigheter, kommuner, regioner, föreningar och andra organisationer.

Så går det till

Jordbruksverket som ansvarar för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har information om varje stöd på sin webbplats. Där kan du läsa vilka stöd du kan få, vem som kan söka dessa stöd, vilka mål insatserna ska bidra till och vilka krav du som söker behöver uppfylla. Vissa stöd kan du söka året om och andra är tidsbegränsade, så kallade utlysningar.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Sök finansiering hos Jordbruksverket

På Jordbruksverkets webbplats hittar du e-tjänsten där du söker stöd. Vissa stöd kan du söka året om och andra är tidsbegränsade, så kallade utlysningar.