Lokalt ledd utveckling genom Leader

Finansierar projekt som bidrar till att utveckla den egna bygden utifrån lokala förutsättningar.

Vad ska mitt projekt bidra till

Du ska bidra till utveckling i ditt leaderområde. Till exempel

  • skapa en attraktiv landsbygd för boende
  • utveckla bygdens föreningsliv
  • göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får tillgång till dem
  • arbeta med näringslivsutveckling och innovationer.

Vem kan ansöka om stöd

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd inom Leader. För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklings­strategi som är godkänd för leaderområdet.

Så går det till

Kontakta alltid ditt lokala leaderkontor innan du söker stöd så hjälper de dig att se om din idé kan bidra till utveckling i ditt leaderområde. Om din idé passar in i områdets utvecklingsstrategi så gör du din ansökan hos Jordbruksverket som förvaltar fonden som finansierar Leader.

Det är sedan leaderkontoren som handlägger din ansökan om stöd och Jordbruksverket som betalar ut stödet. Om du har frågor om stöden ska du vända dig direkt till ditt leaderkontor.

Sök finansiering hos Jordbruksverket

På Jordbruksverkets webbplats hittar du e-tjänsten där du söker stöd.