Regionalfonden

Finansierar projekt inom bland annat grön omställning, digitalisering, företagande, kompetens, forskning och tillgång till bredband. Målet är hållbar regional utveckling och sysselsättning i hela landet.

Vad ska mitt projekt bidra till

För att ditt projekt ska beviljas finansiering av fonden ska projektet bidra till ett eller flera av fondens mål:

  • Ett smartare Europa - Stärka forskning, innovation och digital utveckling, samt stödja små och medelstora företags tillväxt, för att öka ekonomisk tillväxt och effektivitet.
  • Ett grönare Europa - Prioritera energibesparing och användning av förnybar energi för att värna om miljön.
  • Ett mer sammanlänkat Europa - Förbättra transport- och kommunikationsnät, speciellt i mindre utvecklade regioner.

Vem kan ansöka om stöd

Du kan söka stöd om du representerar en juridisk person. Exempel på juridisk person:

  • Universitet och högskolor
  • Regioner, kommuner eller statliga myndigheter
  • Ideella och ekonomiska föreningar
  • Aktiebolag, handelsbolag
  • Branschorganisationer
  • Forskningsinstitut

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd för att genomföra projekt.

Var ska projektet bedrivas

Med sitt regionala fokus är fonden i Sverige indelad geografiskt i så kallade programområden. Denna indelning har gjorts för att möta de unika utmaningar som finns i olika delar av landet. Se till att söka utlysningar inom ditt län eller kontakta Tillväxtverket för att bolla idéer om att samarbeta över länsgränserna.

Så går det till

Tillväxtverket som ansvarar för Regionalfonden presenterar regelbundet möjligheter för finansiering. Dessa möjligheter kallas för utlysningar. I varje utlysning står det tydligt vilka typer av projekt som kan få stöd, vem som får söka, vad projektet ska bidra till för mål och och vilka krav som behöver uppfyllas.

Du behöver förbereda din ansökan i god tid då processen kan vara omfattande. Tillväxtverket tillhandahåller en handbok för ansökningsprocessen med detaljerade instruktioner.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@eufonder.se

Sök finansiering hos Tillväxtverket

Bevaka utlysningarna som periodvis annonseras. När en utlysning öppnas, är det dags att ansöka.