Regionalfondens program

Regionalfonden omfattar nio program. Åtta regionala programområden och ett program som omfattar hela Sverige.

Indelningen har gjorts för att möta de unika utmaningar som finns i olika delar av landet.

Vilket programområde tillhör jag?

För musen över länet så får du upp information för respektive programområde.

Hela Sverige

Förutom de geografiskt uppdelade programområdena finns även ett område som omfattar hela Sverige.