Socialfonden

Fonden skapar möjligheter att utveckla regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige. Det bidrar till att fler människor kan få ett arbete, eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver.

Vad ska mitt projekt bidra till

För att söka ska ditt projekt bidra till följande mål:

  • Ett mer socialt och inkluderande Europa genom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Det kan ett projekt göra genom att jobba med insatser som skapar jobb, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer.

Vem kan ansöka om stöd

Du kan söka stöd om du representerar en juridisk person. Exempel på juridisk person:

  • Universitet och högskolor
  • Regioner, kommuner eller statliga myndigheter
  • Ideella och ekonomiska föreningar
  • Aktiebolag, handelsbolag

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd för att genomföra projekt.

Var ska projektet bedrivas

Projekt som får stöd från Socialfonden kan drivas både regionalt och nationellt. Det innebär att det finns utlysningar som riktar sig till specifika regioner men även nationella utlysningar där projekt kan bedrivas över hela landet.

Så går det till

Svenska ESF-rådet som ansvarar för Socialfonden presenterar regelbundet möjligheter för finansiering. Dessa möjligheter kallas för utlysningar. I varje utlysning står det tydligt vilka typer av projekt som kan få stöd, vem som får söka, vad projektet ska bidra till för mål och och vilka krav som behöver uppfyllas.

Du behöver förbereda din ansökan i god tid då processen kan vara omfattande. Svenska ESF-rådet tillhandahåller en guide med information om vad du ska tänka på vid ansökan om stöd.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@eufonder.se

Sök finansiering hos Svenska ESF-rådet

Bevaka utlysningarna som periodvis annonseras. När en utlysning öppnas, är det dags att ansöka.