Artikeln publicerades 20 juni 2024

136 miljoner går till projekt i Södra Skandinavien med grön omställning i fokus

Stark tonvikt på grön omställning när Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak beviljar EU-finansiering till nya projekt över gränserna i södra Skandinavien.

Nästan 12,2 miljoner euro, motsvarande 136,7 miljoner kronor, går till sju projekt med svenska, danska och/eller norska aktörer. Fem projekt ska arbeta för den gröna omställningen, ett för att främja gränslös arbetsmarknad och ett för att främja hållbara transporter.

– Vi är nöjda över att kunna bevilja medel till så många gröna projekt. Återanvändning, förnybar energi och klimatanpassning är alla angelägna mål som de här projekten arbetar mot, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Talangprojekt i Öresundsregionen

Mest pengar går till projektet Cross-border Talent bridge som får 3,1 miljoner euro - motsvarande nästan 35 miljoner kronor. Projektet ska locka talanger inom techbranschen att komma till och stanna kvar i Öresundsområdet.

– Det är ett projekt med nyckelaktörer på svensk och dansk sida. Man ska göra en gemensam, ambitiös satsning på att attrahera kompetent arbetskraft till Greater Copenhagen och också få talangerna att vilja stanna kvar. Det är ett strategiskt viktigt projekt som kan bidra till att stärka hela Öresundsområdet, säger Magnus Schönning.

Bland övriga projekt finns Land4Climate som ska bidra till att återställa våtmarker i svenska och danska kommuner, ASCEND, SorTex och DIC, som alla, på olika sätt, ska arbeta med att främja återanvändning och cirkulär ekonomi. Cargo Express ska undersöka hur godstransporter på väg ska kunna flyttas över till sjövägen mellan Oslo-fjorden och svenska västkusten. Projektet Solbruk i vårt jordbrukslandskap ska titta närmare på hur solenergi och jordbruk kan kombineras, med demonstrationmiljöer i Flakkebjerg, Varberg, Halmstad och på Samsø.

Läs mer om de sju projekten i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks projektbank. Länk till annan webbplats.

Om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ska under programperioden 2021-2027 finansiera projekt med 140 miljoner euro.
  • Huvuddelen av pengarna kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ofta förkortat ERUF eller kort och gott Regionalfonden. I projekt med norska aktörer kommer pengarna också från norska staten, vilket beror på att Norge inte är EU-medlem.
  • Projekten går över gränserna – de bedriver sina aktiviteter mellan regionerna Skåne, Halland, Västra Götaland, Sjælland, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Agder, Vestfold og Telemark.
  • Projekten som ansöker om finansiering kan välja ett av fyra insatsområden att arbeta mot: Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad. På grund av högt söktryck tidigare ansökningsomgångar är Innovation och entreprenörskap stängt för ansökningar tillsvidare.

Lär känna Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Länk till annan webbplats.

EU-finansiering på annat håll