Artikeln publicerades 3 juni 2024

19 miljoner euro till utveckling av Nordsjöområdet.

Interreg Nordsjöprogrammets övervakningskommitté tog den 15 maj beslut om finansierar ytterligare 8 projekt inom programmet prioritet 1 - Robusta och Smarta ekonomier, för sammanlagt nästa 19 miljoner euro i EU-stöd.

Hand på en kvinna pekar på display på väggen.

Då programmet har mycket begränsat med medel kvar var det det bara projektansökningar inom programmets prioritet 1 - Robust och Smart ekonomi, som hade möjligheten att söka finansieringen denna gång.

Programmet skriver att "även om denna utlysning var väldigt begränsad ska de nu beviljade projekten arbeta mot en rad olika utmaningar, allt från utvecklinga av användningen av grönvätgas till digital hälsa".

För att få mer information och se en sammanställning över beviljade projekt följ länken nedan

Welcome to 8 new projects | Interreg North Sea Länk till annan webbplats. (interregnorthsea.eu)

När en ny utlysning inom Interreg Nordsjöprogrammet kan komma är i dagsläget inte klart.