Artikeln publicerades 8 juli 2024

45 miljoner euro kvar till gränslösa projekt

Efter sommaren är det möjligt att söka finansiering för samhällsnyttiga, gränsöverskridande projekt inom grön omställning, transport och arbetsmarknad i södra Skandinavien. EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har 45 miljoner euro kvar att dela ut.

Magnus Schönning, programchef Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Magnus Schönning, programchef Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Foto: Marius Volden

Grön omställning, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad. Så heter de tre insatsområden som – mellan 19 augusti och 13 september 2024 – kommer att vara öppna för ansökningar om fleråriga "huvudprojekt" som sker över nationsgränserna mellan 14 regioner i södra Skandinavien.

– Det finns nästan 20 miljoner euro kvar inom Grön omställning av de ursprungliga 46 miljonerna. Inom Transport och mobilitet finns cirka 11 miljoner euro kvar och inom Gränslös arbetsmarknad 13,7 miljoner. Däremot är över 95 procent av de 46 miljonerna inom Innovation och entreprenörskap redan beviljade och därför håller vi det insatsområdet stängt, berättar Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Han poängterar också att norska sökande kommer att kunna söka om max 300 000 euro per projekt, vilket är en höjning från 200 000 euro under den förra ansökningsomgången.

Totalt finns cirka 45 miljoner euro – motsvarande över en halv miljard svenska kronor – kvar av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks ursprungliga pott på 140 miljoner euro. Den föregående ansökningsomgången omfattade totalt 12,2 miljoner euro där det minsta projektet fick 284 000 euro och det största 3,1 miljoner.

– Det är svårt att svara på hur många ansökningsomgångar som de kvarvarande medlen räcker till. Det beror på hur många ansökningar som kommer in och som håller god kvalitet. Det finns inget maxbelopp för ansökningar om huvudprojekt, konstaterar Magnus Schönning.

Ida Elsing, projektrådgivare.

Ida Elsing, projektrådgivare. Foto: Marius Volden.

Videoguider och frågestund

Inför ansökningsomgången blir Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks videoguider för ansökningsprocessen aktuella.

– Videoguiderna lanserades i starten av året så nu hoppas vi att de används fullt ut eftersom de ersätter våra tidigare ansökningsseminarier, säger Ida Elsing, en av de projektrådgivare som producerat videoguiderna.

Videoguiderna kompletteras av att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks webbseminarieserie Möt en rådgivare kommer att ägna ett tillfälle – den 27 augusti – åt ansökningsomgången Länk till annan webbplats.. Det blir en frågestund där projekt- och ekonomirådgivare hjälper till att räta ut eventuella frågetecken om ansökningsomgången och ansökningsprocessen.

Allt om kommande ansökningsomgång

Alla förutsättningar, videoguider och allt annat du behöver för er ansökan hittar du i utlysningen till ansökningsomgång 2024:2 på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks webbplats Länk till annan webbplats..