Artikeln publicerades 20 december 2023

78 nya Interreg Europe projekt godkända

Sverige deltar i 17 av de godkända projekten. I projektet TEXAD ska Borås stad leda arbetet kring lösningar för cirkulär avfallshantering av textilier i europeiska kommuner.

Två unga män och en kvinna tittar på en skiss och pratar ståendes vid ett skrivbord.

Interreg Europe är ett samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Det handlar om att identifiera, analysera och överföra best practise för att förbättra policys inom regional utveckling.

Interreg Europes andra ansökningsomgång stängde i juni. Totalt inkom 146 projektansökningar. Programmets övervakningskommitté har beslutat att godkänna 78 ansökningar. Partners från Sverige deltar i 17 av de godkända projekten och kommer att samarbeta med partners från Europas alla hörn. I projektet TEXAD ska Borås stad leda arbetet kring lösningar för cirkulär avfallshantering av textilier i europeiska kommuner.

Här är några av projektens fokusområden:

  • Anpassa hållbarhetsmålen mellan offentlig och privat sektor
  • Inspirera till en hälsosam livsstil i EU med hjälp av datadrivna lösningar
  • Anpassa regioner till kilmatförändringar
  • Främja etisk och effektiv styrning av AI i Europeiska städer och regioner
  • Cirkulära hubbar som motor i europas gröna ekonomi
  • Gröna och digitala små och medelstora företag som drivs av kvinnor

Mer om de godkända projekten kan du läsa om på Interreg Europes webbplats.

Ny ansökningsomgång öppnar till våren

Nästa ansökningsomgång för Interreg Europe planerar att vara öppen 20 mars – 7 juni.

I samband med detta anordnar programmet ett informationsmöte i Antwerpen 20–21 mars 2024.