Artikeln publicerades 25 januari 2024

8 nya projekt beviljade inom Interreg Aurora

Teknik, musik och affärsutveckling. Det är några av de områden som 8 nya projekt i Interregprogrammet Aurora ska stödja. Projekten samarbetar över gränsen mellan Sverige och Norge och har fått 6 miljoner euro i EU-finansiering.

Två män arbetar tillsammans framför en datorskärm i ett kreativt kontor. 

Styrkommittéerna för Auroraprogrammet godkände den 16-17 januari 2024 totalt 8 projekt och 6 miljoner euro i EU-finansiering och norsk Interreg-finansiering.

Projekten kommer att samarbeta över gränserna för att bla stödja

  • affärsutveckling för företag inom spelbranschen
  • testning av ny teknik inom den kreativa sektorn
  • återanvändning av historiska och befintliga byggnader för nya verksamheter
  • småföretagare inom musiksektorn
  • kommunikation om klimatförändringar och anpassning i arktiska skyddade områden
  • risk och förebyggande av skadeingrepp i nordliga skogar
  • metoder för borttagning av näringsämnen från jordbruksvatten

Dock blev det inga nya projekt beslutade i delområde Sápmi denna gång. Nilla Tapiola, ordförande för styrkommittén för delområde Sápmi betonade vikten av samarbete i Sverige, Finland och Norge för att öka antalet samiska ansökningar till de kommande utlysningarna. Det är viktigt att dela med sig av kunskapen om att Interreg-finansiering är en tillgänglig och viktig finansieringsmöjlighet för utveckling av det samiska samhället och den samiska kulturen, försörjningen, näringslivet och de samiska språken.