Artikeln publicerades 4 juni 2024

9 nya projekt för att stärka Norra Periferin och Arktis området.

Övervakningskommittén har beviljat 9 ny projekt av totalt 19 ansökningar i programmets 4:e utlysning.

Kvinna betalar med sitt kreditkort på en restaurang eller café.

Övervakningskommittén för Interreg Norra Periferin och Arktisprogrammet möttes i Mikkeli, Finland den 29 maj 2024.

Alla medlemsländer och partnerländer deltog på mötet och mer än 6 miljoner euro beviljades till nya projekt. Projekten fördelades som följer inom programmet

  • 3 projekt inom Prioritet 1 - Innovationskapacitet,
  • 2 projekt inom Prioritet 2 - Klimatförändringar och resurseffektivitet,
  • 4 projekt inom Prioritet 3 - Samarbetstillfällen.

Det innebär nu att programmets totala finansieringsåtagandet för alla typer av projekt uppgår till totalt 21,8 miljoner euro, eller 46% av det totala programbudgeten för projekt.

Mer information och förteckning över de nya projekten finner ni här

4th Call for projects (interreg-npa.eu) Länk till annan webbplats.