Artikeln publicerades 4 juli 2024

Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnar en utlys­ning i september

Den 3 september öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) en utlysning för aktörer som arbetar med tredjelandsmedborgare - utsatta personer och för lokala och regionala myndigheter samt civilsamhällesorganisationer för integrationsprojekt i utsatta områden.

Utlysning för målgruppen utsatta personer

I utlysningen tillämpar fonden EU:s definition på utsatta personer, som till exempel inkluderar följande grupper: underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre (över 60 år), gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer som lider av allvarliga sjukdomar, samt personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, till exempel kvinnlig könsstympning.

Exempel på aktiviteter som projekten kan omfatta är stöd och behandling av psykisk ohälsa, psykosocialt stöd, rehabiliteringsinsatser och utveckling av hälsokommunikation för barn.

Utlysning för målgrupper inom utsatta områden

Utsatta områden avser de områden som av polisen klassificeras som utsatt område; riskområde; eller särskilt utsatt område. Projekten förväntas bland annat att öka förutsättningar för målgruppen att förbättra sin hälsa; förmedla kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet hos målgruppen; öka möjligheter för målgruppen att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden samt utveckla samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer som arbetar med målgruppen i utsatta områden.

Aktiviteter kan inkludera föräldraskapsstöd, bryta social isolering, och utveckla effektiva integrationsstrategier.

Finansiering upp till 90 procent

Utlysningen är öppen till den 16 oktober och erbjuder finansiering upp till 90 procent av projektkostnaderna. Projektstart är tidigast 1 januari 2025.

Läs mer på Asyl-, migrations- och integrationsfondens webbplats Länk till annan webbplats.