Artikeln publicerades 23 maj 2024

Flera nya projekt inom Interreg Sverige-Norge programmet

Under maj månad har programmet beviljat en rad nya projekt inom programmets både delområden Nordens Gröna Bälte och Centrala Scandinavien.

Person som cyklar mountainbike vid ett fjäll.

De är alla spännande projekt som kan göra stor nytta för de gröna näringarna, cirkulära ekonomierna, den lokala maten och besöksnäringen i både Sverige och Norge.

Ett exempel på beviljat projekt är Cross Boarder Biking, eller CBB som det förkortas.

Projektet ska handla om cykelturism som en resetrend, en trend som både växer nationellt och internationellt och som har en betydande marknadspotential. Cykling är ett hållbart sätt att resa, och cykelturister stannar ofta länge i ett område och spenderar pengar lokalt. Detta är positivt för den lokala utvecklingen och för företagens ekonomiska hållbarhet.

Projektet kommer att utnyttja befintlig infrastruktur med nationellt standardiserade cykelvägar på båda sidor av gränsen inom projektområdet. Dessutom syftar projektet till att komplettera leder med ’missing links’ mellan dessa för att förbättra det totala cykelutbudet.

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag, och projektet syftar till att förbättra cykelvägarnas attraktivitet. Man fokuserar också aktivt på produktutveckling och marknadsexpansion genom långsiktiga affärssamarbeten mellan lokala företag och researrangörer.

FAKTA OM PROJEKTET

Prioriteringar: En mer social gränsregion
Specifikt mål: Främja kulturens och den hållbara turismens roll för ekonomisk utveckling, social delaktighet och social innovation
Projektperiod: 2 september 2024 – 31 Augusti 2027
Svensk projektägare: Visit Värmland ekonomisk förening
Norsk projektägare: Foreningen Grensekomiteen Värmland-Østfold
Total budget: 1.629.843 EURO
Belopp som sökts för EU-medel: 673 018 EURO
Belopp som sökts för IR-medel: 288 435 EURO

Är du intresserad av att läsa om fler beviljade projekt i programmet finner du information i länkarna nedan.

Nya projekt beviljade i Interreg Sverige-Norge - Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com) Länk till annan webbplats.

Nya delområdesöverskridande projekt inom Interreg Sverige-Norge - Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com) Länk till annan webbplats.