Artikeln publicerades 18 juni 2024

Forum för EU:s strategi för Östersjöregionen och Engagemangsdag i Visby 29-31 Oktober 2024

Årets forum för EU:s strategi för Östersjöregionen hålls i Visby den 30-31 oktober 2024, med ett valfritt sidoevenemang den 29 oktober 2024, en dag för att ytterligare öka engagemanget i strategin.

Flicka leker på en klippa vid havet.

EU:s strategi för Östersjöregionen syftar till att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta regionens gemensamma utmaningar med fokus på att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Under tre dagar i oktober har du möjlighet att delta i viktiga samtal om hur vi tillsammans kan hantera regionens utmaningar och även stödja Ukraina.

Svenska Institutet arrangerar den så kallade engagemangsdagen den 29 oktober tillsammans med Föreningen Norden och Region Gotland för att bredda deltagandet och öka engagemanget i strategin. Denna dag riktar sig till representanter för kommuner, regioner, civilsamhället, ungdomsorganisationer och näringslivet.

Deltagarna får möjlighet att presentera och diskutera samarbetsidéer inom åtta policyområden: bioekonomi, hälsa, kultur, näringsläckage till havet, säkerhet, turism, utbildning och farliga ämnen. Målet är att öka engagemanget, generera nya idéer och främja samarbetsinitiativ.

Ukrainska intressenter är också inbjudna att delta för att diskutera samarbetsmöjligheter och stärka banden mellan Östersjöregionen och Ukraina.

Missa inte denna chans att bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och hjälpa till att lösa regionens utmaningar.

Vi ser fram emot att träffa dig i Visby den 29-31 oktober!

Läs mer och anmäl dig här: eusbsr.eu/annual-forum Länk till annan webbplats.

P.S. Anmäl dig tidigt! Det finns endast 600 platser för forumet och 200 platser för engagemangsdagen. Hotellrabatter upphör den 1 juli och flyg har begränsad tillgänglighet.