Artikeln publicerades 9 juli 2024

Nyhet kring möjligheter för icke eu-länder att söka finansiering inom Norra Periferi och Arktis programmet

Interreg Norra Periferin och Arktis programmets EU:s medlemsländer (Finland, Sverige, Irland) har kommit fram till att de vid behov är redo att använda ERUF-medel för projektpartners i icke-EU-medlemsstaterna Färöarna, Grönland och Island.

EU- flaggan och Sverige-flaggan

För närvarande är flera finansieringskällor utanför EU nästan helt tilldelade och man var överens om att det är viktigt att se till att framtida Interreg Norra Periferin och Arktis projekt kan ha breda transnationella partnerskap.

Detta är viktiga nyheter för projektsökande i den femte utlysningen, som fortfarande är öppen fram till den 30 september. Att låsa upp användningen av ERUF-medel för färöiska, grönländska och isländska organisationer kommer att hjälpa projektsökande att utveckla mer balanserade partnerskap.

Ytterligare information finns här:

https://www.interreg-npa.eu/news-events/update-on-funding/ Länk till annan webbplats.