Informations­möte om kommande utlysning Stärk ekosystemet för halvledare

Välkommen till ett informationsmöte om en kommande utlysning, Stärk ekosystemet för halvledare. Utlysningen är öppen 12 augusti–13 september 2024.

Seminariet passar dig som

Verkar inom ekosystemet för halvledare, såsom universitet, högskolor, forskningsinstitut, innovationsmiljöer, regionala och nationella aktörer i innovationssystemet.

Om seminariet

Tillväxtverket bjuder in till detta informationsmöte för att berätta mer om utlysningen och svara på frågor. Även Vinnova deltar i mötet för att sätta utlysningen i sitt europeiska sammanhang.

Om utlysningen

Med denna utlysning vill vi bidra till ett stärkt ekosystem regionalt och nationellt. Vi ser därför gärna ansökningar som samlar viktiga aktörer i samma projekt för att undvika ett fragmentiserat ekosystem regionalt och nationellt.

I Sverige finns flera starkt specialiserade noder av kompetenser om halvledare och halvledarmaterial. Dessa behöver kopplas samman och utvecklas i samverkan för att vi ska stärka Sveriges position i halvledarsektorn när andra länder storsatsar.

Du kan ansöka om medel för att genomföra projekt och förstudier som syftar till att stärka ekosystemet för halvledare samt bidra till en kraftsamling för regional och nationell samverkan inom ekosystemet för halvledare

Projekten ska skapa förutsättningar för svenska aktörer i samarbete ska kunna utveckla ett starkt ekosystem för halvledare genom att:

1. Stärka regional och nationell i samverkan inom halvledarområdet

Halvledarsektorn är relativt okänd i Sverige men har en betydande roll i nischer inom den globala halvledarindustrin. För att stärka Sveriges position inom halvledarsektorn krävs nu en kraftsamling in i framtiden och en stärkt samverkan i ekosystemet för halvledare.

2. Samverka med kommande Competence Centre som etableras inom Chips Joint Undertaking (Chips JU) under 2025

Halvledarakten syftar till att stärka ekosystemet för halvledare i EU, öka motståndskraften i försörjningskedjor och minska externa beroenden. Detta ska bland annat göras genom ett nätverk av Competence Centres som ska etableras runtom i Europa, minst ett i varje medlemsland. Vinnova är ansvarig för att nominera Sveriges Competence Centre till EU.

3. Investera och stärka forskningsinfrastrukturen inom halvledarområdet

Forsknings- och innovationsinfrastrukturer som kan användas av både akademi, företag och andra organisationer utgör en viktig del i ekosystemet för halvledare. De kan exempelvis användas för att utveckla och testa nya material och komponenter. Ett exempel är MyFab, som är en grundläggande del i svensk forskningsinfrastruktur för både akademi och näringsliv när det gäller öppna forskningsanläggningar och testning inför eventuell pilotproduktion.