Personuppgifter i samband med "Europa i min region"

Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in i samband med ”Europa i min region”.

Uppgifterna som samlas in i formuläret om "Europa i min region" använder vi för att informera om myndighetens verksamhet och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande.

De personuppgifter som samlas in består av namn och e-postadress. Det är vi som jobbar med webbplatsen och de leverantörer som tillhandahåller funktionen som har tillgång till personuppgifterna. Uppgifterna sparas så länge som anmälningsperioden pågår samt 2 månader till. Hos Sitevision, som tillhandahåller webbplatsens plattform, gallras personuppgifterna efter ytterligare 6 månader.

Den rättsliga grunden för att använda personuppgifterna är att detta är uppgift av allmänt intresse.