Filmer

Informativa filmer inom olika områden som berör våra EU-fonder.

Filmer

Film om Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Varför finns fonden, vem kan söka pengar och för vad? Det är några av de frågor som besvaras i den här filmen om Regionalfonden eller Europeiska regionala utvecklingsfonden som den egentligen heter.

Film om hur du söker finansiering av Regionalfonden?

Att söka EU-finansiering är inte alltid helt enkelt. Du behöver planera och beskriva projektet med hjälp av förändringsteori. Förändringsteorin är uppdelad i fem steg och visar vilka förändringar som ett projekt ska åstadkomma över tid. Ta del av filmen så får du veta hur det fungerar.

Film om Fonden för en rättvis omställning

Den här filmen handlar om Fonden för en rättvis omställning. Vi får vi möta Victoria som kan vidareutbilda sig tack vare finansiering som hennes arbetsgivare har fått från Fonden för en rättvis omställning. Med en rättvis klimatomställning kan vi skapa ett samhälle som på många sätt är bättre att leva i än dagens.

Film om Asyl - Migrations och Integrationsfonden

Vad går pengarna från fonden till och vilka aktörer kan ansöka om stöd. Det är några av de frågor som besvaras i den här filmen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Film om Europeiska Socialfonden?

Filmen handlar om Europeiska Socialfonden i Sverige. I filmen får vi höra flera projektägare och projektdeltagare berätta om olika projekt som är finansierade av Socialfonden.

Tre filmer om Smart specialisering

Smart specialisering - vad handlar det om?

Filmen ger en kort introduktion till begreppet smart specialisering - ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential för hållbar tillväxt.

Smart specialization - the European perspective

I filmen berättar Dominique Foray, professor på École Polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz, om hur smart specialisering skiljer sig från andra policyinitiativ. Han poängterar vikten av att utgå från den egna regionens styrkor och möjligheter, att prioritera, att ha fokus på omställning och förankring. Han understryker vikten av starkt engagemang och kompetens från det privata näringslivet, forskning, civilsamhälle och offentlig sektor.

Smart specialisering - Västra Götalandsregionen

Den här filmen visar hur regionen via smart specialisering samlar resurser, aktörer och engagemang till områden som är särskilt viktiga för regionen för att vara globalt konkurrenskraftig.