Rapporter

Vill du veta mer om fonderna riktigt på djupet? Här hittar du publikationer från 2023 och framåt.

Rapporter

ESPON rapport - Territoriella perspektiv på grön industralisering

Grön industrialisering är en viktig fråga för Sverige och Europa. ESPON har inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap presenterat denna policyöversikt för att utveckla frågeställningens territoriella perspektiv genom att fokusera på platsers och regioners betydelse för olika förändringsprocesser.

ESPON är ett program för policyutveckling som bidrar till att stärka utvecklings- och planeringsprocesser i Europas medlemsländer och regioner. ESPON utvecklar kunskap utifrån konkreta policyfrågor från aktörer på samtliga beslutsnivåer i Europa.

Territoriella perspektiv på grön industrialisering - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

EU:s fonder och program 2021-2027

SKR har tagit fram en guide som ett stöd för kommuner, regioner och andra aktörer att få en överblick av vilka EU-fonder och program som finns för programperioden 2021-2027. Det finns en mängd av olika program och möjligheter och i denna guide har vi samlat de mest relevanta. Syftet är att ge en snabb överblick över vilka som kan vara aktuella för ditt påtänkta projekt.