Hitta finansiering

För att hitta finansiering ska du börja med att undersöka vilka möjligheter som finns inom de olika programmen. På den här sidan kan du söka bland de program som finns.

Du filtrerar med hjälp av ord, fond, län eller mål. Sedan går du vidare till respektive programs sida för mer information och kontaktuppgifter. I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder. Varje fond består av olika många program. Lokalt ledd utveckling involverar dock alla fyra fonderna. Varje program stödjer ett eller flera av de tematiska målen som EU-kommissionen har tagit fram. Målen syns i den grå rutan under respektive program.

Vår andra sökfunktion, den som finns överst på webbplatsen, söker i innehållet på hela webbplatsen.

Inga program matchade din sökning.

 • Det här är lokalt ledd utveckling

  Lokalt ledd utveckling

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Anpassning i samband med klimatförändringar
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • Social delaktighet
  • Utbildning och livslångt lärande
  • affärsutveckling
  • anpassningsförmåga
  • anställda
  • arbetslösa
  • arbetsmarknad
  • bad
  • badplats
  • beredning
  • besöksmål
  • besöksnäring
  • bioenergi
  • bygdegård
  • bygdeutveckling
  • CLLD
  • dataspel
  • destinationer
  • distinationsutveckling
  • distribution
  • diversifiering
  • ekonomiska föreningar
  • energi
  • entreprenörskap
  • fiskare
  • fiske
  • fiskeläge
  • fiskevård
  • folkhälsa
  • fritid
  • fritidsaktivitet
  • föreningar
  • företag
  • företagande
  • förnybar energi
  • förstudier
  • försäljningskanaler
  • förvaltningsplaner
  • förädling
  • grön omsorg
  • hamn
  • hamnar
  • hantverk
  • hembygdsprojekt
  • hållbara produkter
  • ickediskriminering
  • ideell
  • ideella föreingar
  • idrott
  • innovation
  • integration
  • jakt
  • jordbruk
  • kommuner
  • kompetensutveckling
  • konst
  • kultur
  • kustbygder
  • LAG
  • landsbygd
  • landsbygder
  • landsbygden
  • landsbygdsföretag
  • landsbygdsutveckling
  • landskap
  • Leader
  • leaderkontor
  • laederområde
  • lek
  • lekplats
  • livskvalitet
  • livsmedel
  • logistik
  • lokal förankring
  • lokal utveckling
  • lokala stöd
  • lokalproducerat
  • lokalt ledd utveckling
  • marknadsföring
  • mat
  • miljömärkning
  • miljö
  • miljövärden
  • minska övergödning
  • motionsplats
  • mångfald
  • ny teknik
  • nya marknader
  • nya produkter
  • nyföretagande
  • nystartad
  • näringsliv
  • näringslivsutveckling
  • näringsverksamhet
  • nätverk
  • odling
  • offentlig
  • omsorg
  • organisationer
  • parternskap
  • planer
  • privat
  • projekt
  • rennäring
  • rådgivning
  • samarbete
  • samlingslokaler
  • service
  • skogsbruk
  • sporthallar
  • spårbarhet
  • stad
  • stadsutveckling
  • sysselsatta
  • sysselsättning
  • tillgänglighet
  • tjänster
  • transnationell
  • trädgård
  • turism
  • underifrånperspektiv
  • ungdomar
  • utvecklingsplan
  • utvecklingsplaner
  • vattenbruk
  • vattenbrukssystem
  • yreksfiskare
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
 • ESPON 2020

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen
  • regionala analyser
  • utvecklingsförutsättningar
  • nätverk
  • forskning
  • databas
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket
  • Ministry of Sustainable Development and Infrastructure, Luxemburg
 • Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

  Havs- och fiskerifonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • akvatisk
  • alg
  • beredning
  • beslutsomgång
  • bevarande
  • bevarandeåtgärder
  • biprodukter
  • branschorganisation
  • båt
  • båtmotor
  • datainsamling
  • diversifiering
  • djurhälsa
  • djurvälfärd
  • dragga
  • draggning
  • entreprenör
  • fiske
  • fiskehamnar
  • fiskeredskap
  • fiskeri
  • fiskerikontroll
  • fiskeriprodukter
  • fisketurism
  • fiskodling
  • forskare
  • fritidsfiskare
  • fångst
  • företag
  • företagsstöd
  • hamnar
  • hav
  • havsmiljö
  • hummer
  • hummersafari
  • fisk
  • hälsa
  • innovation
  • insjö
  • investering
  • investeringar
  • investeringsstöd
  • klimat
  • kollektiv stödmottagare
  • kompetensutveckling
  • kontroll
  • kustnära
  • landningsplatser
  • landningsskyldighet
  • marint skräp
  • miljö
  • miljöinvesteringar
  • musslor
  • musselodling
  • mussla
  • mångfald
  • nystartade
  • odling
  • ostron
  • partnerskap
  • producentorganisation
  • produktiva investeringar
  • produktutveckling
  • restaurering
  • rovdjur
  • rovdjurssäkring
  • safari
  • saluföring
  • saluföringsplan
  • saluföringsåtgärder
  • samarbete
  • selektiva redskap
  • sjö
  • småskalig
  • småskaligt kustfiske
  • spökgarn
  • startstöd
  • stöd
  • stödberättigande
  • stödsats
  • säl
  • tillsyn
  • turism
  • utlysning
  • utveckling
  • vandingsvägar
  • vattenbruk
  • vattenbruksföretag
  • vattenprodukter
  • viltfångad fisk
  • yrkesfiskare
  • yrkesfiske
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Jordbruksverket
 • INTERACT III

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Tillväxtverket
  • Bratislava Self-Governing Region, Slovakien
 • Interreg Baltic Sea Region

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • Öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen
  • Östersjön
  • Östersjöstrategin
  • smart specialisering
  • naturresurser
  • förnybar energi
  • energieffektivitet
  • blå tillväxt
  • hav
  • sjösäkerhet
  • kapitalisering
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Östersjöprogrammet
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket
  • The Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), Tyskland
 • Interreg Botnia-Atlantica

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • innovationsmiljöer
  • kompetenscentra
  • natur
  • kulturarv
  • havsområde
  • kustområde
  • fjällområde
  • näringsliv
  • miljö
  • turism
  • gränsöverskridande
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Västerbotten
  • Tillväxtverket
  • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Interreg Central Baltic

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • Utbildning och livslångt lärande
  • havsmiljö
  • social exkludering
  • yrkesutbildningar
  • entreprenöriella
  • natur
  • kulturarv
  • turism
  • kustzonsplanering
  • stadsplanering
  • havsplanering
  • miljö
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Gotland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Gävleborg
  • Tillväxtverket
  • Regional Council of Southwest Finland
 • Interreg Europe

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • lärandeplattformar
  • erfarenhetsutbyte
  • nätverk
  • miljö
  • resurseffektivitet
  • samverkan
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket
  • Nord Pas de Calais - Picardie Regional Council, Frankrike
 • Interreg Nord

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • entreprenörskap
  • näringsliv
  • natur
  • kulturarv
  • kommersialisering
  • samiska
  • samer
  • mijlö
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Dalarna
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket
  • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Interreg North Sea Region

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Anpassning i samband med klimatförändringar
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • kapacitetsuppbyggnad
  • miljöinnovation
  • klimatförändringar
  • grön tillväxt
  • nätverksinfrastruktur
  • nordsjön
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • hav
  • kust
  • Kronoberg
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Tillväxtverket
 • Interreg South Baltic

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • Öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen
  • blå tillväxt
  • grön tillväxt
  • hav
  • natur
  • kulturarv
  • turism
  • Östersjön
  • utsläpp
  • föroreningar
  • nätverksinfrastruktur
  • yrkeskompetens
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • kust
  • miljö
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Blekinge
  • Skåne
  • Tillväxtverket
  • Ministry of Economic Development, Polen
 • Interreg Sverige-Norge

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • besöksnäring
  • smart specialisering
  • natur
  • kulturarv
  • gränshinder
  • gränsöverskridande
  • inkubator
  • kollektivtrafik
  • entreprenörskap
  • koldioxidsnål transport
  • innovationsmiljöer
  • turism
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Dalarna
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Tillväxtverket
  • Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Hållbara transporter
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • besöksnäring
  • cleantech
  • fordonsklustret
  • förnybar energi
  • informations- och kommunikationsteknik
  • IKT
  • kreativa näringar
  • upplevelseindustri
  • landsbygdsnäringar
  • life science
  • livsmedelsforskning
  • livsmedelsproduktion
  • marina sektorn
  • maritima sektorn
  • materialvetenskap
  • välfärdsteknologi
  • hälsoteknologi
  • turism
  • grön ekonomi
  • företagsinkubatorer
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Tillväxtverket
 • Kolarctic ENI CBC

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbara transporter
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • natur
  • miljö
  • miljöskydd
  • näringsliv
  • arktisk
  • klimatförändringar
  • SME
  • SMF
  • små- och medelstora företag
  • transport
  • kommunikation
  • tillgänglighet
  • rörlighet
  • gränsförvaltning
  • gränssäkerhet
  • migrationshantering
  • europeiska granskapsinstrumentet
  • ENI
  • ryssland
  • jämställdhet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket
  • Regional Council of Lapland, Finland
 • Landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Anpassning i samband med klimatförändringar
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • Social delaktighet
  • Utbildning och livslångt lärande
  • alvarbete
  • våtmarker
  • dammar
  • anlägga tvåstegsdiken
  • arbetstillfällen
  • attraktiv landsbygd
  • bad- och lekplatser
  • bergvärme
  • biobränsle ej biogas
  • bioenergi
  • biogas
  • rötresthantering
  • biologisk mångfald
  • biovärme
  • boende
  • bredband
  • bygdegårdar
  • vattenkvalitet
  • bättre vattenkvalitet
  • chark- och köttprodukter
  • daglivarubutiker
  • detaljhandel
  • diversifiering
  • djuromsorg
  • djurproduktion
  • djurvälfärd
  • djurvälfärdsersättning
  • drivmedel
  • dränering
  • EIP
  • ekologisk
  • ekologiks produktion
  • energieffektivisering
  • energiskog
  • engångsröjning av betesmar
  • ett rikt odlingslandskap
  • europeiska innovationsparternskapet
  • extra djuromsorg
  • fibernät
  • fiske
  • fjäderfä
  • fjäderfäproduktion
  • fortbildning av rådgivare
  • fotboll
  • frilandsodling
  • fritidsanläggningar
  • frukt och bär
  • främja lokal utveckling
  • främja service på landsbygden
  • får
  • markerosion förebygga
  • föreningslokaler
  • företag
  • företagare
  • företagsutveckling
  • förnybar energi
  • försäljning förädlade produkter
  • förädling
  • förädlingsstöd
  • gallra
  • get
  • greppa näringen
  • gris
  • grisproduktion
  • gränsmärkning
  • gräsfattiga marker
  • grön omsorg
  • grönsaker
  • gödselhantering
  • hantverk
  • hembygdsgårdar
  • honung och andra biodlingsprodukter
  • hundsport
  • hållbart skogsbruk
  • häst
  • husdjur
  • hållbar odling
  • idrottsanläggningar
  • information och demonstration
  • infrastruktur
  • inkvartering
  • innovation
  • investeringar
  • investeringsstöd
  • jordbruk
  • jordbrukare
  • jordbrukarstöd
  • jordbruksprodukter
  • jordbruksvaror
  • jordbruksverksamhet
  • jordvärme
  • kanin
  • klimat
  • kommersiell service
  • kompensationsstöd
  • kompetensutveckling
  • konkurrenskraft
  • omstrukturering
  • kor
  • kort livsmedelskejda
  • kulturhistorisk
  • kulturhistoriska byggander hembygdsgårdar
  • kulturmiljö
  • kulturmiljöer i skogen
  • landsbygdsturism
  • landsbygdsperspektiv i skogen
  • lantrasförening
  • leder
  • lieslåtter
  • livsmedelkedja
  • livsmedelsprodukter
  • lokala marknader
  • lokal serviceutveckling
  • lövtäkt
  • matkultur
  • mejeriprodukter
  • miljö i jordbruk
  • miljö i skogen
  • miljö och klimat
  • minskade utsläpp växthusgaser och ammoniak
  • minskad övergödning
  • minskad klimatpåverkan
  • minskat kväveläckage
  • mjölkkor
  • mjölkproduktion
  • motorsport
  • murar och gärdsgårdar
  • mosaikbetesmarker
  • myggförekomst begränsa
  • natur- och kulturmiljöer
  • natur- och kulturvärden
  • natur
  • jakt
  • fiske friluftsliv
  • naturvård
  • naturvårdsbränning
  • Norra Sverige
  • nya jobb
  • nöt
  • nötkreatur
  • nötköttsproduktion
  • odlingslandskap
  • omsorg
  • partihandel
  • pilotprojekt
  • skogsbilvägar planering projektering
  • partnerskap
  • park- och trädgårdsmiljöer
  • reglerbar dränering
  • rennäringsverskamhet
  • restaurang
  • rovdjursstängsel
  • rådgivare
  • rådgivning
  • röjning
  • samarbete
  • samlingslokaler
  • servicepunkt
  • skapa jobb
  • skogsbete
  • skogens miljövärden
  • skog
  • slåttervall
  • slåtterängar
  • frövall
  • restaurering
  • småskalig infrastruktur
  • solenergi
  • startstöd
  • stenmurar
  • stängsel mot rovdjur
  • svårtillgänliga platser
  • svin
  • södra Sverige
  • tackor
  • tjänster eller tillverkning övrigt
  • traditionell byggnad
  • trädgård
  • gårdsmiljö
  • trädgårdsverksamhet
  • turism
  • turistinformation
  • tvärvillkorsrådgivning
  • förgröningsrådgivning
  • utomhusaktiviteter
  • vattenförvaltning
  • vattenkraft
  • viltförvaltning
  • vindkraft
  • vinodling
  • vårbearbetning
  • växthusodling
  • växtnäringsläckage
  • växtodling
  • åker
  • åtagande
  • ädellövskog gallra fram
  • äggprodukter
  • äventyr och upplevelser
  • ökad konkurrenskraft
  • bränning
  • efterbete
  • höhantering
  • skyddszoner
  • hotade husdjursraser
  • ko
  • regionala stöd
  • suggor
  • trädgårdsodling
  • rotfrukter
  • återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet.
  • återställa
  • bevara och förbättra den biologiska mångfalden
  • bagge
  • adaptiv skogsskötsel
  • kultur och nöjen
  • landsbygd
  • organisationer
  • Livsmedelsproduktion
  • miljöersättning
  • miljöinvestering
  • fäbod
  • sugga
  • klövar
  • lantbruk
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Jordbruksverket
 • Mellersta Norrland

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Hållbara transporter
  • innovationssytem
  • kommersialisering
  • höghastighetsnät
  • digitala tjänster
  • e-tjänster
  • IKT
  • affärsutveckling
  • bredband
  • internationell
  • samverkan
  • företagsutveckling
  • jämställdhet
  • energi
  • miljöteknik
  • TENT-T
  • miljövänlig
  • kompetens
  • nätverk
  • kollektivtrafik
  • vindkraft
  • bioenergi
  • miljö
  • likabehandling
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • tillgänglighet
  • Västernorrland
  • Jämtland
 • Nationella regionalfondsprogrammet

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • miljö
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • universitet
  • kommersialisering
  • upphandling
  • processer
  • testbäddar
  • samverkan
  • it
  • tjänsteutveckling
  • bredband
  • digital
  • internationalisering
  • kunskap
  • kapitalförsörjning
  • förstudier
  • gränsöverskridande
  • transnationell
  • riskkapital
  • venture
  • capital
  • energi
  • företagsnätverk
  • teknik
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • tillgänglighet
  • klimatsynk
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
 • Norra Mellansverige

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • produktutveckling
  • tjänster
  • tester
  • anläggningar
  • kluster
  • bredband
  • nätverk
  • IKT
  • inkubator
  • kulturella
  • kreativa
  • sjukvård
  • omsorg
  • internationalisering
  • ramprojekt
  • energi
  • effektivisering
  • förnybar
  • miljö
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • icke-diskriminering
  • tillgänglighet
  • hållbarhet
  • Värmland
  • Dalarna
  • Gävleborg
 • Northern Periphery and Arctic

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
  • entreprenörskap
  • energieffektivitet
  • natur
  • kulturarv
  • glesbygd
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • arktisk
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket
  • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Skåne-Blekinge

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Hållbar stadsutveckling
  • miljö
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • infrastruktur
  • tillväxt
  • förnybar
  • energi
  • entreprenörskap
  • smart tillväxt
  • kapitalförsörjning
  • processer
  • ekologisk
  • social
  • bredband
  • investeringsmedel
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • tillgänglighet
  • Blekinge
  • Skåne
  • Tillväxtverket
 • Småland och Öarna

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • miljö
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • universitet
  • kommersialisering
  • upphandling
  • processer
  • testbäddar
  • test
  • samverkan
  • it
  • tjänsteutveckling
  • bredband
  • digital
  • internationalisering
  • kunskap
  • kapitalförsörjning
  • förstudie
  • pilot
  • konkurrenskraft
  • förnybar
  • energi
  • tillgänglighet
  • hållbarhet
  • icke-diskriminering
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
 • Socialfondsprogrammet

  Socialfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • Social delaktighet
  • Utbildning och livslångt lärande
  • kompetensförsörjning
  • sysselsättning
  • kompetensutveckling
  • integration
  • arbetslöshet
  • utanförskap
  • jämställdhet
  • diskriminering
  • tillgänglighet
  • funktionsnedsättning
  • unga
  • utbildning
  • arbetsmarknad
  • tillväxt
  • sammanhållning
  • samverkan
  • arbete
  • likabehandling
  • hållbar
  • utveckling
  • långtidsarbetslösa
  • sjukskrivna
  • nyanlända
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Svenska ESF-rådet
 • Stockholm

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • samverkan
  • infrastruktur
  • test
  • testbäddar
  • pilotprojekt
  • marknad
  • tillväxtprocesser
  • rådgivning
  • kunskap
  • internationalisering
  • energi
  • teknik
  • effektivisering
  • transport
  • bostadssektor
  • klimatsmart
  • mobility
  • multimodal
  • transportsystem
  • universitet
  • offentlig data
  • riskkapital
  • upphandling
  • miljö
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • tillgänglighet
  • Stockholm
 • URBACT III

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Om Inrikesfonderna Andra EU-fo …

  • Öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen
  • nätverksbyggande
  • hållbar stadsutveckling
  • utbana utmaningar
  • stad
  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • Hela Sverige
  • Stockholm
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Jönköping
  • Kronoberg
  • Kalmar
  • Gotland
  • Blekinge
  • Skåne
  • Halland
  • Västra Götaland
  • Värmland
  • Örebro
  • Västmanland
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Västernorrland
  • Jämtland
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket
  • General Commissariat for Territorial Equality, Frankrike
 • Västsverige

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • universitet
  • test
  • testbäddar
  • upphandling
  • internationalisering
  • affärsutveckling
  • kunskap
  • produktutveckling
  • tjänsteutveckling
  • kapitalförsörjning
  • processer
  • kommersialisering
  • affärsmodeller
  • systemlösningar
  • miljö
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • akademi
  • energianvändning
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • tillgänglighet
  • Halland
  • Västra Götaland
 • Östra Mellansverige

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • specialisering
  • kluster
  • internationell
  • test
  • anläggning
  • företagsutveckling
  • klimat
  • affärsutveckling
  • socialt
  • fossilbränsle
  • energi
  • effektivitet
  • miljöteknik
  • energieffektivitet
  • samverkan
  • kommersialisering
  • riskkapital
  • kompetensförsörjning
  • miljö
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • icke-diskriminering
  • tillgänglighet
  • hållbarhet
  • Uppsala
  • Södermanland
  • Östergötland
  • Örebro
  • Västmanland
 • Övre Norrland

  Regionala utvecklingsfonden

  Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha …

  • Forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
  • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
  • Hållbara transporter
  • e-tjänst
  • hälsa
  • sjukvård
  • life science
  • miljöteknik
  • science park
  • it
  • nätverk
  • kluster
  • affärsutveckling
  • mentorskap
  • förnybar energi
  • multimodal
  • gods
  • järnväg
  • kapitalförsörjning
  • höghastighetsnät
  • företagsutveckling
  • jämställdhet
  • bredband
  • miljö
  • likabehandling
  • icke-diskriminering
  • hållbarhet
  • tillgänglighet
  • Västerbotten
  • Norrbotten
  • Tillväxtverket