EU-stöd till regionala aktörer ska stödja företag som drabbats av pandemin

Nu utlyser Tillväxtverket medel till regionala aktörer.

Med insatsen React-EU bidrar EU med drygt 3,5 miljarder kronor till Sverige för återhämtning under och efter pandemin. 20 procent går till insatser för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning via EUs regionalfond och 80 procent går till insatser i Socialfonden för insatser mot arbetslöshet.