ESPON 2020

ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala analyser.

Karta över Espon 2020. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Programmet ESPON ska genom olika transnationellt sammansatta forskningsprojekt producera jämförbar information, fakta, analyser och scenarier om utvecklingsförutsättningarna för europeiska regioner, städer och territorier.

Programmet kan också stödja forskarsamverkan genom nätverk.

Berörda geografiska områden

Programmet omfattar alla regioner/länder inom EU. Dessutom deltar Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 41 miljoner euro (cirka 347 miljoner kronor) på ESPON.

Vem kan söka stöd?

Programmet vänder sig främst till forskningsinstitut och offentliga organisationer som arbetar med territoriell utveckling. Privata företag kan medverka på egen bekostad.

Vid ansökan om stöd använder sig Espon av ett upphandlingsförfarande där man tilldelas ett servicekontrakt. Programmet upphandlar olika specifika forskningsaktiviteter som vilken tjänst som helst.

Insatsområden inom programmet

Resurserna kommer att satsas på det tematiska området 11 vilket innebär institutionell kapacitet och effektivitet i den offentliga förvaltningen.

Programmet förfogar över en databas som innehåller projekt och åtgärder med territoriella indikatorer och övervakning samt verktyg relaterade till territoriella analyser, typografier, modellering och uppdatering av statistik.

Ansökningsomgångar för Espon

Aktuella datum för utlysningarna finns på Espons webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Espon 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på programmets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: espon.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E- post: info@espon.eu 

Telefon: +352 42 59 91 4700

Programsekretariat finns i Luxemburg.

Svensk kontaktpunkt
Tillväxtverket
Wolfgang Pichler
Telefon: 08-681 91 72