Interreg Botnia-Atlantica

Interreg Botnia-Atlantica är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Finland. Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Programmet är i avslutsfasen för programperioden 2014- 2020.

Programperioden 2021 - 2027

I den nya programperioden för 2021 - 2027 kommer Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica slås samman och bilda ett helt nytt program, Interreg Aurora, för samarbete mellan Sverige, Finland och Norge.

Arbetet med att ta fram det nya Interreg Aurora pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet och för kontakt

Webbplats: botnia-atlantica.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010 225 40 00

Förvaltande myndighet och programsekretariat är placerade på Länsstyrelsen Västerbotten.