Interreg Botnia-Atlantica

Interreg Botnia-Atlantica är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Finland. Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Karta över Botnia-Atlantica. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Programmet omfattar sex regioner/län och en kommun i tre länder.

Finland: Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten.

Sverige: Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.

Norge: Nordland fylke.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 36 miljoner euro (cirka 304 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 60 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet har fyra insatsområden:

Innovation
Målet är bland annat att utveckla långsiktigt hållbara kompetenscentra för att skapa innovationsmiljöer som är konkurrenskraftiga, samt en ökad tillämpning av innovativa lösningar.

Näringsliv
Öka små och medelstora företags konkurrenskraftgenom att bidra till ett utvecklat samarbete mellan företag i programområdet.

Miljö
Programmet finansierar insatser för att öka beredskapen att hantera miljöutmaningar i havs- kust- och fjällområdena.

Transport
Främja hållbara transporter och eliminera flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. Strategier för hållbara öst-västliga transportlänkar ingår som möjligt insatsområde.

Programperioden 2021 - 2027

I den nya programperioden för 2021 - 2027 kommer Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica slås samman och bilda ett helt nytt program, Interreg Aurora, för samarbete mellan Sverige, Finland och Norge.

Arbetet med att ta fram det nya Interreg Aurora pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: botnia-atlantica.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010 225 40 00

Förvaltande myndighet och programsekretariat är placerade på Länsstyrelsen Västerbotten.