Interreg Nord

Interreg Nord är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland samt Sápmi. Det övergripande målet för programmet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.

Programmet är i avslutsfasen för programperioden 2014- 2020.

Programperioden 2021 - 2027

I den nya programperioden för 2021 - 2027 kommer Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica slås samman och bilda ett helt nytt program, Interreg Aurora, för samarbete mellan Sverige, Finland och Norge.

Arbetet med att ta fram det nya Interreg Aurora pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet och för kontakt

Webbplats: interregnord.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010 225 50 00

Förvaltande myndighet och programsekretariat är placerade på Länsstyrelsen Norrbotten.