Kolarctic ENI CBC

Programmet Kolarctic Crossborder Cooperation (Kolarctic CBC) förstärker det gränsöverskridande samarbetet mellan länderna på Nordkalotten och i nordvästra Ryssland.

Karta över Kolartic ENI CBC Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

 

 

Kolarctic CBC är en del av Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC).

ENI-programmen genomförs i de yttersta områdena av EU och syftar till att föra EU och dess grannar närmare varandra.

Mer infomation om Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) finns på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

 

Framtagande av Kolarctic 2021-2027 har avbrutits

Efter Rysslands oprovocerade och omotiverade militära aggression mot Ukraina har Europeiska unionen antagit en rad åtgärder som har stor påverkan på programmeringen av Interreg NEXT 2021-2027-perioden. Följaktligen avbryts Rysslands och Belarus deltagande i programplaneringsprocessen för Interreg 2021–2027.

Eftersom syftet med det externa gränsöverskridande samarbetsprogram Kolarctic är samarbete med Ryssland, har programplaneringen för perioden 2021-2027 avbrutits. Kommissionen har inlett diskussionen med medlemsstaterna om omfördelning av ERUF-medel som reserverats för programmet 2021–2027.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webplats: kolarctic.info Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programsekretariat finns i Rovaniemi, Finland.

Svensk kontaktpunkt
Länsstyrelsen Norrbotten
Kairi Pääsuke
Telefon: +46 (0)10-225 5525