Kolarctic ENI CBC

Programmet Kolarctic Crossborder Cooperation 2014-2020 (Kolarctic CBC 2014-2020) fortsätter att förstärka det gränsöverskridande samarbetet mellan länderna på Nordkalotten och i nordvästra Ryssland. Programmet bygger främst på erfarenheterna från det långvariga samarbetet mellan de deltagande länderna.

Karta över Kolartic ENI CBC Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Kolarctic CBC är en del av Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC).

ENI-programmen genomförs i de yttersta områdena av EU och syftar till att föra EU och dess grannar närmare varandra.

Mer infomation om Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) finns på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Berörda geografiska områden

Kolarctic CBC-programmet 2014-2020 kompletterar de nationella gränsöverskridande aktiviteterna genom att fokusera på samarbete mellan EU-medlemsstaterna (Finland och Sverige) och Norge och Ryssland.

Det område som omfattas av Kolarctic utgörs av:

  • Finland: Lappland
  • Sverige: Norrbotten
  • Norge: Troms och Finnmark fylkeskommuner
  • Ryssland: Murmansk oblast, Arkhangelsk oblast och Nenets autonoma distrikt

Finansiering

Programmet finansieras av Europeiska unionen både från Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) och från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Finland, Norge, Ryssland och Sverige har var och en dessutom sin egen nationella och regionala finansiering.

Finansiering ska ges till gemensamma projekt som verkar i linje med den strategi och de prioriteringar som har överenskommits gemensamt av de finska, svenska, norska och ryska partnerna.

Insatsområden inom programmet

Det övergripande målet med programmet är att främja en livskraftig ekonomi och en attraktiv region, där invånare och besökare njuter av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart sätt.

För att uppnå det övergripande målet är programmet uppdelat i två prioriterande områden som identifierar regionala styrkor och problem. De prioriterande områdena är följande:

  1. En hållbar arktisk ekonomi, natur och miljö
  2. Rörlighet för personer, varor och kunskap

Programmet kommer att bidra till att uppfylla behoven i programområdet som har identifierats inom de prioriterande områdena genom att stödja projekt under följande tematiska mål:

  1. Näringsliv och utveckling av små och medelstora företag (SMF)
  2. Miljöskydd, minskning av klimatförändringarna och anpassning
  3. Förbättrad tillgänglighet för regionerna, utveckling av hållbara och klimatsäkra transport- och kommunikationsnät och -system
  4. Främjande av gränsförvaltning och gränssäkerhet, rörlighet och migrationshantering

Kolarctic 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på Kolarctis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webplats: kolarctic.info Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programsekretariat finns i Rovaniemi, Finland.

Svensk kontaktpunkt
Länsstyrelsen Norrbotten
Anna-mari Ruisniemi

Telefon: +46 (0)10-225 54 17