Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

interreg logo

EU:s program för territoriellt samarbete (Interreg) är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Europeiskt territoriellt samarbete har utgjort en del av EU:s sammanhållningspolitik sedan 1990. De övergripande målen är att minska gränsers påverkan för att främja en harmoniserad ekonomisk, social och kulturell utveckling i unionen som helhet. Nuvarande programperiod för 2014-2020 är den femte perioden och benämns som Interreg V.

EU-förordning för Interreg

För programperioden 2014–2020 har man för första gången i den europeiska sammanhållningspolitikens historia antagit en särskild förordning som omfattar åtgärder inom ramen för europeiskt territoriellt samarbete som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1299/2013 av den 17 december 2013, med särskilda bestämmelser för stöd till Europeiskt territoriellt samarbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.