Interreg V: Programperioden 2014-2020

Nuvarande programperiod för 2014-2020 är den femte perioden och benämns som Interreg V.

Fokus för programperioden är:

  • Forskning och innovation.
  • Hållbara transporter.
  • Gränsöverskridande arbetsmarknader.
  • Miljövänliga energikällor.

Inriktningen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling. EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landgränser.

Mervärdet av Interreg ska öka genom ett större fokus på resultat och starkare kopplingar till övrigt regionalt tillväxtarbete.

Finansiering och Sveriges deltagande

Sverige deltar i 13 Interregprogram samt ett grannskapsprogram (ENI). Totalt har de en budget på cirka 19 miljarder kronor, varav regionala utvecklingsfonden står för drygt 12 miljarder.

Total tilldelning från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för Interreg V är 10,1 miljarder Euro vilket motsvarar 2,8 % av EU:s sammanhållningspolitiks budget. 107 Interregprogram innefattas av denna budgetram.

Interregs utveckling. Bilden förklaras mer i texten efter den.

Bild framtagen av EU kommissionen

Interregs utveckling

Bilden förklarar Interregs utveckling från 1990 till 2020. Programperioderna är 1990 till 1993, 1994 till 1999, 2000 till 2006, 2007 till 2013 och 2014 till 2020.

Interreg var 1990 till 1999 ett kollektivt initiativ, 2000 till 2013 integrerat i strukturella fondregelverket och 2014 till 2020 ett eget regelverk.

Antal EU-länder som deltog i Interreg i slutet av 1993 var 11 stycken, slutet av 1999 var de 15, år 2006 25 stycken, i slutet av 2013 28 stycken, vilket de också är under pågående period (2020 ut).

Interregs budget var under perioden 1990 till 1993 1,1 miljarder ECU (European Currency Unit), 1994 till 2006 3,8 miljarder ECU, 2000 till 2006 5,8 miljarder, 2007 till 2013 8,7 miljarder och 2014 till 2020 10,1 miljarder.