Interreg V: Programperioden 2014-2020

Nuvarande programperiod för 2014-2020 är den femte perioden och benämns som Interreg V.

Fokus för programperioden är:

  • Forskning och innovation.
  • Hållbara transporter.
  • Gränsöverskridande arbetsmarknader.
  • Miljövänliga energikällor.

Inriktningen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling. EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landgränser.

Mervärdet av Interreg ska öka genom ett större fokus på resultat och starkare kopplingar till övrigt regionalt tillväxtarbete.

Finansiering och Sveriges deltagande

Sverige deltar i 13 Interregprogram samt ett grannskapsprogram (ENI). Totalt har de en budget på cirka 19 miljarder kronor, varav regionala utvecklingsfonden står för drygt 12 miljarder.

Total tilldelning från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för Interreg V är 10,1 miljarder Euro vilket motsvarar 2,8 % av EU:s sammanhållningspolitiks budget. 107 Interregprogram innefattas av denna budgetram.