Regional utveckling och sammanhållning efter 2020

Utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken diskuterats för fullt på EU-nivå såväl nationellt som regionalt.

Förslag till långtidsbudget och förordningar

Den 2 maj 2018 lämnade Europeiska kommissionen sitt förslag till ny flerårig budgetram för EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som bland annat innehåller ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken. Nuvarande programperiod sträcker sig till 2020 och arbetet med inriktning för nästa programperiod är i full gång. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som EU:s medlemsländer enas om.

Europeiska kommissionens förslag till flerårig budgetram har omsatts till konkreta förordningsförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för sammanhållningspolitiken för perioden 2021-2027, vilka presenterades den 29 maj 2018.

Medlemsländerna förhandlar

EU:s medlemsländer kommer att förhandla om såväl kommissionens förslag till budget som regelverket för sammanhållningspolitiken i rådet. Förhandlingarna om sammanhållningspolitiken inleds under sommaren 2018 och kan avslutas först när budgetförhandlingarna är slutförda.

Förslag till Interreg-program efter 2020

Program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) har en egen förordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med särskilda bestämmelser. I förslaget till förordning finns särskilda mål och tillämpningsområden för Interreg- programmen.

De gränsöverskridande programmen ska enligt förslaget fokusera mer än tidigare på institutionellt samarbete, att få bort hinder för samarbete över gränserna och att utveckla gemensamma tjänster.

Läs mer om förslaget till EU:s långtidsbudget 2021 - 2027

EU- kommissionens webbplats om regionalpolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hålla dig uppdaterad vad som händer gällande kommande långtidsbudget.

EU- kommissionen har tagit fram ett faktablad med frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring de förslag som kommit gällande framtida sammanhållningspolitiken i EU.

Förslagen på förordningar kring regional utveckling och sammanhållning 2021 - 2027. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster