URBACT III

URBACT III är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling och för att bidra till målen i Europa 2020 strategin gällande smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Karta över Urbact 3. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utvecklar integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling.

Berörda områden

Alla medlemsländer/regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det innebär att 28 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 74 miljoner euro (cirka 623 miljoner kronor) på URBACT III.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 70 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla stödmottagare måste vara offentliga aktörer eller motsvarande. Kommuner, landsting, regioner, nationella myndigheter, universitet och forskningsinstitut kan söka. Europeiska stadsnätverk, tematiska nätverk om stadsutveckling, nationella och internationella nätverk av kommuner och privata aktörer kan vara partners.

Insatsområden inom programmet

Resurserna kommer att satsas på att förbättra den institutionella kapaciteten och bidra till effektiv offentlig förvaltning i städer genom att sprida god praxis och expertis samt stödja erfarenhetsutbyte rörande hållbar stadsutveckling, inklusive kopplingar mellan stad och landsbygd.

URBACT 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på programmets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: urbact.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: + 33 1 85 58 61 87

Programsekretariat finns i Paris, Frankrike.

Svensk kontaktpunkt
Tillväxtverket

Sara Palo
Telefon: 08- 681 65 15 

Kontaktpunkterna uppdaterar information om vad som är aktuellt på den svenska URBACT sidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på programmets webbplats.