Anpassa grundwebben för kunden.

Installation av grundwebben

 • Sätt upp griden om annan grid än 960 med 12 kolumner ska användas.
 • Ta bort texmodulen Ingress i sidmallen om detta inte ska användas.
 • Anpassa formatmallarna efter designskissen. Om Ingress har tagits bort, ersätt den gärna. Annars kan du ställa in något som fungerar eller behörighetstyra den.
 • Ta bort komponenter som inte ska användas och se till att övriga finns som ärenden att konfigureras.
 • Ta bort sidor i dokumentationen Länk till annan webbplats. för komponenter som inte ska användas.
 • Rensa och komplettera dokumentationen
  • Om annan meny än standard ska implementeras, rensa dokumentationen under Menyer och ersätt med relevant dokumentation.
  • Om annan grid än standard (960 med 12 kolumer) ska implementeras, byt ut text och bild under Grid.
  • Om bildspel används, komplettera texten under Bildspel med vilka sidmallar som har stöd för att visa det.
  • Om relaterad information används på annat sätt än kontaktinformation och länkar, alternativt saknar en av dem, redigera texten under Relaterad information.
 • Ta bort changelog.txt i filarkivet
 • Rensa startsidan från innehåll om kunden inte har beställt Snabbstart
 • Ta bort den här sidan