Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt område. Den bygger på leadermetoden. Sverige involverar alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling.

Leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar för att utifrån ett områdes lokala förutsättningar gemensamt ta fram en utvecklingsstrategi och prioritera vilka insatser som ska göras. Centralt för leadermetoden är att initiativet till utveckling ska komma från dem som bor och verkar i ett område.

LAG beslutar om stöd

Inom varje leaderområde finns LAG (Local Action Group), där människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område. I varje område finns också ett leaderkontor. Du ska ta kontakt med ditt leaderkontor om du är intresserad av lokalt ledd utveckling.

Fyra fonder – tre program

Stödet till lokalt ledd utveckling kommer i Sverige från alla de fyra ESI-fonderna. Arbetet styrs av tre program, nämligen:

  • landsbygdsprogrammet, där lokalt ledd utveckling är en del av programmet
  • havs- och fiskeriprogrammet, där är lokalt ledd utveckling är en del av programmet
  • social- och regionalfondsprogrammet. För de pengar som kommer från regionala utvecklingsfonden, respektive socialfonden finns ett eget program för lokalt ledd utveckling.

Genom att det går att finansiera projekt genom fyra olika fonder breddas möjligheten att arbeta med olika inriktningar inom projekt med samma huvudmål. Exempel: Om ni tänker driva ett projekt inom lokalt ledd utveckling som har energiomställning som huvudmål måste ni utfrån inriktningen på projektet ta reda på vilket program ni ska söka stöd från. När det gäller energiomställning kan det till exempel handla om näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt eller lantbruks- och fiskefrågor. Projektet kan också handla om utbyten mellan stad och land. Det lokala leaderkontoret hjälper till att guida er till rätt program.

Sammanlagt finns det under åren 2014–2020 cirka 2 miljarder kronor för lokalt ledd utveckling i Sverige, när den svenska medfinansieringen är inräknad.

Mer information om lokalt ledd utveckling

Om du är intresserad av lokalt ledd utveckling kan du läsa mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Här finns också mer information om de stöd du kan söka inom lokalt ledd utveckling.

Du kan också ta kontakt med ditt leaderområde. Länk till annan webbplats.

Själva ordet Leader är en förkortning av det franska Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för lokalt ledd utveckling i Sverige.