Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. Det är ett nätverk med organisationer som samlar civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.

Alla länder som är medlemmar i EU och som har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är nätverket även en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Landsbygdsnätverket i Sverige finansieras med pengar från dessa EU-program.

Landsbygdsnätverkets mål är att:

  • Öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling inklusive fiskeri och vattenbruk samt lokalt ledd utveckling
  • Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling med finansiering från socialfonden och regionalfonden
  • Informera allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter
  • Främja innovationer

Mer information om Landsbygdsnätverket