Landsbygdsnätverket

Det svenska Landsbygdsnätverket är kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

I Landsbygdsnätverket samlas aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige. Målet med Landsbygdsnätverket är att få fler mer delaktiga i landsbygdsutveckling och att genomföra programmen på ett bättre och mer effektivt sätt.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser. I tematiska arbetsgrupper och på träffar av olika slag kan aktörer dela erfarenheter, knyta kontakter och samverka.

Det svenska Landsbygdsnätverket är en del av:

  • Europeiska landsbygdsnätverket (ENRD)
  • European Fisheries Arena Network (FARNET)
  • Europeiska nätverket för Europeiska innovationspartnerskapet (EIP-Agri)

På så vis sker erfarenhetsutbytet även med intressenter i andra länder i EU. Landsbygdsnätverket finansieras med pengar från landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Kansliet finns hos Jordbruksverket.

Mer information om Landsbygdsnätverket

Webbplats: Landsbygdsnätverket.selänk till annan webbplats

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrevlänk till annan webbplats

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster