Programmen och pengarna

Jordbruksverket har en blogg som handlar om programmen och pengarna. Här kan du på ett lättillgängligt sätt läsa om hur pengarna i programmen används. Inläggen kan handla om allt från statistik och programmens resultat, till EU-programmens bidrag till klimatanpassning och innovationer på landsbygden.

De som skriver bloggen jobbar med uppföljning av programmen på Jordbruksverket. Ibland bjuds även in andra att skriva. Skribenterna tar upp resultat som de själva tycker är intressanta och som förhoppningsvis även kan vara intressanta även för andra.

I bloggen presenteras resultat från följande program:

  • Landsbygdsprogrammet.
  • Havs- och fiskeriprogrammet.
  • Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Mer information

Läs bloggen Programmen och pengarna. Länk till annan webbplats.

Prenumerera på bloggen

För att inte missa några inlägg, kan du prenumerera på bloggen. Det gör du i bloggens högerspalt.