Sprid information om eufonder.se

Vill du informera om eufonder.se på din eller din organisations webbplats? Här finns banner och färdiga texter till webb, nyhetsbrev och sociala medier, använd dem gärna och glöm inte #eufonder.

Banner

Stor banner. På den står det "eufonder.se din guide till EU-program i Sverige". I bakgrunden står det också två kvinnor och en man i en solcellspark.
Liten banner. På den står det "eufonder.se din guide till EU-program i Sverige". I bakgrunden står det också två kvinnor och en man i en solcellspark.

Förslag till text

Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har en gemensam webbplats, eufonder.se, med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Via webbplatsen går det att hitta till de stöd som finansieras med hjälp av fonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra. Där kan du läsa om vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i. Eufonder.se är den främsta kanalen för information om EU-fonder i Sverige och deras program. #eufonder

Förslag på tweets

Användbar webbplats! www.eufonder.se - din guide till EU-program i Sverige #eufonder

Läs om vilka EU-medel som finns att söka i Sverige på www.eufonder.se Länk till annan webbplats.! #eufonder

www.eufonder.se är den främsta kanalen för information om EU-fonder i Sverige #eufonder

Förslag på text till Facebook/Linkedin

www.eufonder.se Länk till annan webbplats. hittar du information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige. #eufonder