Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur eufonder.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgängliget på webbplatsen

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från tillvaxtverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt besrivningen nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt t arbetsdagar.

Du kontaktar oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret på sidan så att vi får veta att problemet finns.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • De flesta filmer på webbplatsen är textade men inte syntolkade.
    Alla filmer publicerade efter 23 september 2020 kommer att textas och vid behov syntolkas.
  • Otillgängliga pdf-dokument.

Vår ambition är att ha åtgärdat bristande tillgänglighet under 2021. Undantag är äldre dokument och pdf:er.

Vi jobbar nu med att tillgängliganpassa våra dokumentmallar så att våra nya pdf:er är tillgängliga. För våra äldre dokument kommer vi i första hand prioritera att tillgänglighetsanpassa dokument som många har behov av.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av eufonder.se

Bedömningen av Funka gjordes 2018-06-01 till 2018-08-10.

Funkas metodik för testning är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och allt de rekommenderar är testat i verkligheten.

Utifrån Funkas rapport genomförde Tillväxtverket ett utvecklingsarbete november- december 2018 för att rätta till de tillgänglighetsfel som framkom i rapporten.

Webbplatsen publicerades mars 2017.

Vi använder regelbunder verktyget Siteimprove för att hitta och rätta till tillgänglighetfel.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2020.