Projektbanker

Här hittar du förteckningar över projekt som beviljats stöd genom fondernas program.

Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

På Jordbruksverekts webbplats finns det listor över alla beviljade stöd i havs- och fiskeriprogrammet. Listorna innehåller alla beviljade ärenden inom programmet samt uppgifter om beviljade pengar. Listorna går inte att sortera på geografiskt område eller olika kategorier av projekt.

Jordbruksverkets webbplats med förteckningar över projekt inom havs- och fiskeriprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

I Jordbruksverkets e-tjänst Sök mottagaren av stöd kan du se vilka som har fått stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket eller från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Jordbruksverkets e-tjänst sök mottagaren av stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala utvecklingsfonden

I Tillväxtverkets projektbank för programperioden 2014-2020 hittar du projekt som beviljats stöd från något av de åtta regionala strukturfondsprogrammen eller från det nationella regionalfondsprogrammet.

I projektbanken hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Tillväxtverkets projektbank för 2021-2027 Länk till annan webbplats.

Välj EU-program under "program". Programmen med geografiska namn är regionalfondsprogram.

Se även projekt från programperioden 2014-2020:

Tillväxtverkets projektbank för projekt 2014-2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interregprogram

Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer. Det innebär att projekt även inom andra EU-program finns med.

Projektbanken innefattar projekt från programperioderna 2000-2006, 2007-2013 och 2014-2020.

Keep- gemensam projektbank för Interregprogrammen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialfonden

I Svenska ESF-rådets projektbank för programperioden 2014-2020 hittar du de socialfondsprojekt som beviljats stöd inom Socialfondsprogrammet.

Svenska ESF- rådets projekbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt ledd utveckling

På Jordbruksverkets webbplats finns det listor över beviljade stöd inom lokalt ledd utveckling. Listorna innehåller alla beviljade ärenden inom lokalt ledd utveckling samt uppgifter om beviljade pengar.

Jordbruksverkets webbplats med förteckningar över projekt inom lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fonden för en rättvis omställning

Fonden fokuserar på de industrier och regioner som har störst klimatutsläpp och möter även de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Tillväxtverkets projektbank för 2021-2027 Länk till annan webbplats.

Välj EU-program under "program".

Fonden för inre säkerhet

Fonden för inre säkerhet ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU och till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Fonden ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning och till en effektiv viseringspolitik.

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Fonden ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten. Den ska också underlätta rörlighet inom ramen för den reglerade invandringen.

Asyl-, migrations- och integrationsfondens sammanställning över beviljade projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.