Projektbanker

Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom fondernas program.


Havs- och fiskerifonden

I Jordbruksverkets projektbank visas detaljerad information om beviljade stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling under programperioden 2014-2020. Här finns exempelvis beskrivningar av projekten och du kan enkelt sortera fram olika typer av projekt som genomförs i olika delar av landet. Investeringsstöd och direktstöd finns inte med i projektbanken.

 Jordbruksverkets projektbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Jordbruksverekts webbplats finns det också listor över alla beviljade stöd i havs- och fiskeriprogrammet. Det är Eu kommissionen som kräver att vi ska lägga ut listorna på vår webbplats. Jämfört med projektbanken innehåller listorna alla beviljade ärenden inom programmet samt uppgifter om beviljade pengar. Listorna går dock inte att sortera på geografiskt område eller olika kategorier av projekt.

Jordbruksverkets webbplats med förteckningar över projekt inom havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

I Jordbruksverkets projektbank visas detaljerad information om beviljade stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling under programperioden 2014-2020. Här finns finns exempelvis beskrivningar av projekten och du kan enkelt sortera fram olika typer av projekt som genomförs i olika delar av landet. Investeringsstöd och direktstöd finns inte med i projektbanken.

Jordbruksverkets projektbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Jordbruksverkets e-tjänst Sök mottagaren av stöd, kan du se vilka som har fått stöd av garanti- eller landsbygdsfonden under 2017 och 2018. Du söker på landsbygdsfonden.

Jordbruksverkets e-tjänst sök mottagaren av stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2017-2018)

Regionala utvecklingsfonden

I Tillväxtverkets projektbank för programperioden 2014-2020 hittar du projekt som beviljats stöd från något av de åtta regionala strukturfondsprogrammen eller från det nationella regionalfondsprogrammet.

I projektbanken hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Tillväxtverkets projektbank för projekt 2014-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även projekt från den tidigare programperioden 2007-2013.

Tillväxtverkets projektbank för projekt 2007-2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interregprogram

Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer. Det innebär att projekt även inom andra EU-program finns med.

Projektbanken innefattar projekt från programperioderna 2000-2006, 2007-2013 och 2014-2020.

Keep- gemensam projektbank för Interregprogrammen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialfonden

I Svenska ESF-rådets projektbank för programperioden 2014-2020 hittar du de socialfondsprojekt som beviljats stöd inom Socialfondsprogrammet.

Svenska ESF- rådets projekbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling ingår i flera fonder. Lokalt ledd utveckling hette i tidigare program Leader.

I Jordbruksverkets projektbank visas detaljerad information om beviljade stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt llänk till annan webbplatsokalt ledd utveckling under programperioden 2014-2020. Investeringsstöd finns inte med i denna projektbank. I filen finns exempelvis beskrivningar av projekten och du kan enkelt sortera fram olika typer av projekt som genomförs i olika delar av landet. Investeringsstöd och direktstöd finns inte med i projektbanken.

Jordbruksverkets projektbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Jordbruksverekts webbplats finns det också listor över alla beviljade stöd inom lokalt ledd utveckling. Det är Eu kommissionen som kräver att vi ska lägga ut listorna på vår webbplats. Jämfört med projektbanken innehåller listorna alla beviljade ärenden inom programmet samt uppgifter om beviljade pengar. Listorna går dock inte att sortera på geografiskt område eller olika kategorier av projekt.

Jordbruksverkets webbplats med förteckningar över projekt inom lokalt ledd utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster