EU-fonder

Tillväxtverket har hand om två EU-fonder som sammanlagt hanterar elva EU-program 2021-2027. Projekten som finansieras genom programmen kan vara väldigt olika i sin inriktning, men målet är alltid detsamma: Hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner.

 • Regionalfonden

  Regionalfonden ska stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna.

 • Fonden för en rättvis omställning

  Fonden för en rättvis omställning fokuserar på att minska utsläppen och tackla de utmaningar som följer med omställningen.

 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  Detta program ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar.

 • Så jobbar vi med EU-fonderna

  Vi fördelar EU-fonderna till åtta regionala och ett nationellt program, Fonden för en rättvis omställning, och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.