Begär ut allmän handling

Du har rätt att ta del av en allmän handling om den inte är sekretessbelagd.

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. Innan utlämning gör vi alltid en sekretessprövning.

Avgift enligt avgiftsförordningen

Avgifter vid utlämnande i pappersformat

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och därefter tillkommer 2 kr för varje ytterligare sida. Observera att det är gratis att ta del av handlingarna på plats.

Avgifter vid utlämnande i elektronisk form

Vi tar ut en avgift för att lämna ut tio eller fler sidor av elektroniskt lagrade handlingar. Med en (1) elektronisk lagrad handling, eller sida, avses en (1) fil.

Avgiften ska vara 50 kronor för den tionde filen och två kronor för varje fil därutöver. Samma avgift gäller för handlingar som inte redan finns lagrade elektroniskt, och som alltså måste skannas.

Begär ut allmän handling

Vilken typ av handling vill du begära ut? * (obligatorisk)
Vilken typ av handling vill du begära ut?


Fyll i här om du begär ut handlingar i eget ärende.

Var så specifik som möjligt. Exempel på vad du kan ta med i begäran: Företagsnamn, organisations-eller ärende nummer, typ av information eller handling samt datumintervall.
Hur vill du få ut dina handlingar? * (obligatorisk)
Hur vill du få ut dina handlingar?
Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterOBS! Om det du begär ut innehåller personuppgifter behöver vi skicka dessa på ett säkert sätt. Vi skickar en verifieringskod till ditt mobilnummer. Du behöver sedan skriva in denna kod för att komma åt de digitala handlingarna som du får via e-post.

Om du vill vara anonym behöver du fylla i ett alias som du sedan uppger om du vill hämta eller tar del av handlingarna på något av våra kontor. Försäkra dig om att du vet öppettiderna för det kontor du besöker för utlämnande av handling.