Interreg Central Baltic

9 jaunari 2024 - 31 oktober 2024

Programmet Central Baltic öppnar sin fjärde utlysningsomgång för ordinarie projekt och för små projekt.

Utlysningen för ordinarie projekt sker i en tvåstegsprocess där första delen avslutas 30 april 2024 och andra delen 31 oktober 2024. Ansökningsprocessen för små projekt skiljer sig från ordinarieprojekt och sker i en ansökningsprocess.

Utlysningen för vanliga projekt med två lite olika förutsättningar. Dels en ordinarie utlysning mot programmets alla programmål utan speciella förutsättningar men även en riktiga utlysningen där antingen Lead Partner eller hälften av projektets partners måste vara belägen inom vissa gränsregioner i Finland, Estland och Lettland.

Här nedan finner ni ytterligare information kring den ordinarie utlysningen samt den riktade utlysningen av vanliga projekt.

Call for Regular Project Proposals (first submission) - Central Baltic Länk till annan webbplats.

Targeted Call for Regular Project Proposals (first submission) - Central Baltic Länk till annan webbplats.

Nedan finns information som berör små projekt och förutsättningarna för dessa.

Call for Small Project Proposals (submission) - Central Baltic Länk till annan webbplats.