Kalendarium

Aktuella kalenderhändelser

 • 3 maj

  EU:s gröna vecka 3 maj - 13 juni

  Fondgemensamt

  Temat för i år är den nya handlingsplanen för nollföroreningar i luft, land och vatten som EU-kommissionen kommer presentera under våren.

 • 10 maj

  Europadagen: webinarier om demokrati och framtid

  Fondgemensamt

  EU- kommissionen uppmärksammar Europadagen med att livesända 5 olika webinarier på temat demokrati och framtid

 • 12 maj

  Börja dagen med en föreläsning om klimat­ omställning !

  Regionala utvecklingsfonden

  Hållbara transporter, kapacitetsbrist i elnäten och vägen mot fossilfrihet . Det är bara några av de ämnen som kommer tas upp i Klimatsynks föreläsningsserie på o nsdagar kl 8.30-9.45 med start den 12 maj .

 • 19 maj

  Börja dagen med en föreläsning om klimat­ omställning !

  Regionala utvecklingsfonden

  Hållbara transporter, kapacitetsbrist i elnäten och vägen mot fossilfrihet . Det är bara några av de ämnen som kommer tas upp i Klimatsynks föreläsningsserie på o nsdagar kl 8.30-9.45 med start den 12 maj .

 • 20 maj

  European Maritime Day

  Fondgemensamt

  Konferensen är en möjlighet för europeiska aktörer att nätverka, diskutera och skapa gemensamma insatser kring maritima frågor och hållbar blå ekonomi.

 • 26 maj

  Börja dagen med en föreläsning om klimat­ omställning !

  Regionala utvecklingsfonden

  Hållbara transporter, kapacitetsbrist i elnäten och vägen mot fossilfrihet . Det är bara några av de ämnen som kommer tas upp i Klimatsynks föreläsningsserie på o nsdagar kl 8.30-9.45 med start den 12 maj .

 • 9 jun

  Börja dagen med en föreläsning om klimat­ omställning !

  Regionala utvecklingsfonden

  Hållbara transporter, kapacitetsbrist i elnäten och vägen mot fossilfrihet . Det är bara några av de ämnen som kommer tas upp i Klimatsynks föreläsningsserie på o nsdagar kl 8.30-9.45 med start den 12 maj .

 • 16 jun

  Börja dagen med en föreläsning om klimat­ omställning !

  Regionala utvecklingsfonden

  Hållbara transporter, kapacitetsbrist i elnäten och vägen mot fossilfrihet . Det är bara några av de ämnen som kommer tas upp i Klimatsynks föreläsningsserie på o nsdagar kl 8.30-9.45 med start den 12 maj .